Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3 Match an if-clause in column A with a suitable main clause in column B.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 20 tháng 5 2019 lúc 11:19

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nốì mệnh để “If” trong cột A với một mệnh để chính trong cột B sao cho phù hợp.)

 

Hướng dẫn giải

1 - C

2 - E

3 - B

4 - A

5 - D

Tạm dịch:

1. Nếu người ta tắm vòi sen thay vì tắm bồn, họ sẽ tiểt kiệm được nhiều nước.

2. Nếu cô ấy thích cái túi mua sắm “xanh”, tôi sẽ mua cho cô ấy một cái.

3. Nếu bạn trồng nhiều cây hơn, không khí sẽ không bị ô nhiễm.

4. Nếu bạn kiên nhẫn, bạn sẽ nhớ được câu trả lời thôi.

5. Nếu bạn thấy ai dó ném rác trển đường, bạn sẽ làm gì?

Update: 20 tháng 5 2019 lúc 11:19

Các câu hỏi cùng bài học