Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3: Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 3 tháng 5 2019 lúc 10:11

Lý thuyết

Câu hỏi

What's your name?

My name's Hoa.

How do you spell your name?

What's your name?

My name's Quan.

How do you spell your name?

 Q-U-A-N.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Bạn tên là gì?

Mình tên là Hoa.

Tên bạn đánh vần thế nào?

H-0-A

Bạn tên là gì?

Mình tên là Quân.

Tên bạn đánh vần thế nào? Q-U-A-N.

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 10:11

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm