Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 9:03

Lý thuyết

Câu hỏi

Is there a pond?

Yes, there is.

Is there a gate?

No, there isn't.

Is there a yard?

Yes, there is.

Is there a fence?

No, there isn't.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Có một cái ao phải không?

Vâng, đúng rồi.

Có một cái cổng phải không?

Không, không có.

Có một cái sân phải không?

Vâng, đúng rồi.

Cổ một hàng rào phải không?

Không, không có.

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 9:03

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm