Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Write sentences with the following expressions.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 23 tháng 5 2019 lúc 16:36

Lý thuyết

Câu hỏi

(Viết câu với những thành ngữ sau.)

Hướng dẫn giải

1. There is a tradition that people usually visit the pagoda in the mid-month.

2. According to tradition, people get together on the Tet holiday.

3. People follow the tradition of visiting relatives on Tet holiday.

4. People break the tradition by not decorating houses on Tet holiday.

5. My family have the custom of having dinner together.

Tạm dịch:

1. Có một truyền thống là người ta hay đi chùa vào giữa tháng.

2. Theo truyền thống, người ta tụ họp nhau vào ngày Tết.

3. Người ta vẫn giữ truyền thống thăm người thân vào ngày Tết.

4. Người ta phá vỡ truyền thông bằng việc không trang trí nhà cửa vào ngày Tết.

5. Gia đình tôi có phong tục là dùng cơm tối cùng nhau.

Update: 23 tháng 5 2019 lúc 16:36

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm