Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2: Point and say. (Chỉ và nói).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 2 tháng 5 2019 lúc 16:38

Lý thuyết

Câu hỏi

Hello. I'm Miss Hien.

Hello, Miss Hien. I'm Nam.

Hi, Mai. I'm Quan.

Hi, Quan. I'm Mai.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Xin chào. Cô là cô Hiền.

Xin chào cô Hiền. Em là Nam.

Xin chào Mai. Mình là Quân.

Xin chào Quân. Mình là Mai.

Update: 2 tháng 5 2019 lúc 16:38

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm