Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Point and say. (Chỉ và nói).

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 4 tháng 5 2019 lúc 15:31

Lý thuyết

Câu hỏi

Hướng dẫn giải

a) What are you doing? Bạn đang làm gì?

I'm reading. Mình đang đọc sách.

b) What are you doing? Bạn đang làm gì?

I'm cooking. Mình đang nấu ăn.

c)  What  are you doing? Bạn đang làm gì?

I'm listening to music. Mình đang nghe nhạc.

d) What  are you doing? Bạn đang làm gì?

I'm cleaning the floor. Mình đang lau (sàn/nền) nhà.

Update: 4 tháng 5 2019 lúc 15:31

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm