Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Point and say (Chỉ và đọc)

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 11 tháng 5 2019 lúc 14:35

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe

Hướng dẫn giải

a)   You should go to the doctor.                     Bạn nên đi bác sĩ.

Yes, I will. ThanksỂ                                   Vâng, tôi sẽ đi. cảm ơn bạn.

b)  You should go to the dentist.                    Bạn nên đi nha sĩ.

Yes, I will. Thanks.                                    Vâng, tôi sẽ đi. cảm ơn bạn.

c)  You should take a rest        Bạn nên nghỉ ngơi.

Yes, I will. Thanks.                     Vâng, tôi sẽ nghỉ ngơi, cảm ơn bạn.

d)  You should eat a lot of fruit. Bạn nên ăn nhiều trái cây.

Yes, I will. Thanks. Vâng, tôi sẽ ăn nhiều trái cây. cảm ơn bạn.

e)  You shouldn't carry heavy things.

Bạn không nên mang những vật nặng.

OK, I won't. Thanks.

Được rồi, tôi sẽ không mang nhừng vật nặng, cảm ơn bạn.

f)  You shouldn't eat a lot of sweets. Bạn không nên ăn nhiều kẹo.

OK, I won't. Thanks. Được rồi, tôi sẽ không ăn nhiều kẹo, cảm ơn bạn.

Update: 11 tháng 5 2019 lúc 14:35

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm