Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Match the words/ phrases with the photos about ways of communication. Then listen to check your answers.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 30 tháng 5 2019 lúc 16:09

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nối những từ/ cụm từ với những hình về cách giao tiếp. Sau đó nghe để kiểm tra câu trả lời.)

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

1. having a video conference 

2. emailing 

3. video chatting 

4. meeting face-to-face 

5. using social media 

6. using telepathy

7. sending letters 

Tạm dịch:

1. có một cuộc hội nghị video

2. gửi thư điện tử

3. trò chuyện qua video

4. gặp trực tiếp

5. sử dụng truyền thông xã hội

6. sử dụng thần giao cách cảm

7. gửi thư

 

Update: 30 tháng 5 2019 lúc 16:09

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm