Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 2. Match the words below with the places in 1

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 23 tháng 5 2019 lúc 9:07

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nối những từ bên dưới với những nơi trong phần 1)

Hướng dẫn giải

Big city : high living Standard , clean water , densely-populated, good education , crime .

Desert : poor healthcare , crime, malnutrition , hunger.

Tạm dịch:

Thành phô" lớn: tiêu chuẩn sống cao, nước sạch, mật độ dân cư đông, giáo dục tốt, tội phạm.

Sa mạc: chăm sóc y tế nghèo nàn, tội phạm, suy dinh dưỡng, đói.

Update: 23 tháng 5 2019 lúc 9:07

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm