Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 13 (SGK trang 210)

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 30 tháng 5 2019 lúc 15:36

Lý thuyết

Câu hỏi

Ở trên núi cao người ta không thể luộc chín trứng trong nước sôi. Tại sao ?

Hướng dẫn giải

Càng lên cao, áp suất không khí càng giảm. Ở trên núi cao, áp suất không khí nhỏ hơn áp suất chuẩn (1 atm) nên nhiệt độ sôi của nước nhỏ hơn 1000C do đó không thể luộc chín trứng được.

Update: 30 tháng 5 2019 lúc 15:44

Các câu hỏi cùng bài học