Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Use the words and phrases in the box to describe the pictures. Some words/ phrases may be used for more than one picture.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 23 tháng 5 2019 lúc 11:38

Lý thuyết

Câu hỏi

(Sử dụng những từ và cụm từ trong khung để miêu tả hình ảnh. Vài từ/ cụm từ có thể được dùng nhiều hơn cho một bức hình.)

Hướng dẫn giải

Picture a: peaceful, vast, quiet, pasture, paddy field

Picture b: quiet, colourful, paddy field, harvest tune, rice

Picture c: peaceful, vast, quiet, nomadic life, inconvenient, ger, pasture, cattle, horses

Tạm dịch:

Hình a: yên bình, rộng lớn, yên tĩnh, đồng cỏ, ruộng lúa

Hình b: yên tĩnh, đầy màu sắc, rộng lúa, thu hoạch, gạo

Hình c: cuộc sống du mục yên bình, rộng lớn, yên tĩnh, du mục, bất tiện, lều, đồng cỏ, gia súc, ngựa

Update: 23 tháng 5 2019 lúc 11:38

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm