Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1 (SGK trang 55)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong các loại hình giao thông ở nước ta, loại hình nào mới xuất hiện trong thời gian gần đây?

Hướng dẫn giải

Trong các loại hình giao thông ở nước ta, loại hình đường ống mới xuất hiện trong thời gian gần dây

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:56

Các câu hỏi cùng bài học