Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Read this page from a cook book on how to make the perfect pancake.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 22 tháng 5 2019 lúc 10:35

Lý thuyết

Câu hỏi

(Đọc trang này từ một sách dạy nấu ăn để làm món bánh kếp hoàn hảo.)

Preparation time : five minutes 

 Ingredients :

-   two eggs 

-   three teaspoons of sugar 

-   four tablespoons of flour 

-   one cup of milk 

Cooking time : 10 minutes 

1. Beat the eggs together with sugar, flour and milk.

2. Heat the oil over medium heat in a frying pan.

3. Pour about ¼ cup of the mixture into the pan at a time.

4. Cook until golden. 

5. Serve with some vegetables. 

Hướng dẫn giải

Tạm dịch:

Thời gian chuẩn bị: 5 phút

 Thành phần:

-  hai quả trứng

-   3 muỗng cà phê đường

-   4 muỗng canh bột mì

-   1 cốc sữa

Thời gian nấu: 10 phút

1. Đánh trứng với đường, bột và sữa.

2. Làm nóng dầu với lửa vừa trong chảo chiên.

3. Đổ khoảng ¼ hỗn hợp vào chảo cùng lúc.

4. Chiên đến khi bánh vàng.

5. Ăn kèm với rau.

Update: 22 tháng 5 2019 lúc 10:35

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm