Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 1. Divide the class into groups of four or five.

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 23 tháng 5 2019 lúc 9:23

Lý thuyết

Câu hỏi

(Chia lớp thành những nhóm 4 hoặc 5 người)

Tạm dịch:

1. Mỗi nhóm tìm những nơi ít dân số.

2. Ghi chú vài điều về nơi đó:

- nơi đó như thế nào

- cuộc sống ở đó như thế nào

 nguyên nhân của việc dân số ít

Hướng dẫn giải

1. Monaco

- The life is simple but there are many people from over the world visit it. 

- This is a small country.

2. Sweden

- It’s a peaceful country.

- People have the good life and the marriage rate there is low.

Tạm dịch:

1. Monaco

- Cuộc sống giản đơn nhưng nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đến thăm nó.

- Nó là một nước nhỏ.

2. Sweden

- Nó là một quốc gia yên bình.

- Người ta có cuộc sống tốt và tỉ lệ kết hôn ở đó không cao.

Update: 23 tháng 5 2019 lúc 9:23

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm