Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tiết 3: Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường, Ôn tập TĐN số 1 & Âm nhạc thưởng thức