Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

VÀO NHÀ NGỤC QUẢNG ĐÔNG CẢM TÁC

Gửi bởi: Nguyễn Thị Vân 7 tháng 11 2019 lúc 16:17 | Được cập nhật: 23 tháng 2 lúc 18:58 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 312 | Lượt Download: 0 | File size: 0.019163 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": VO NH NG?C QU?NG ?NG C?M TC
Vo gi?a n?m 1913, ton quy?n ?ng D??ng l xa-r ??n Qu?ng ?ng yu c?u Long T? Quang b?t Phan B?i Chu, C??ng ?? v Mai Lo B?ng giao cho Php. C ng??i bo ring cho Phan bi?t v Phan nn r?i kh?i Qu?ng ?ng nh?ng ? Qu?ng ?ng b?y gi? c h?n ba m??i anh em v?n n??ng t?a vo Phan, Phan khng th? b? ?i.
C??ng ?? lc b?y gi? ? H??ng C?ng. Phan khuyn C??ng ?? v? Nam K v?n ??ng l?y m?t s? ti?n ?? cng ?i chu u. C??ng ?? v? Nam quyn ???c 50 000 ??ng. Lc tr? v? H??ng C?ng th b? c?nh st Anh b?t: Anh lm theo l?i yu c?u c?a Php. C??ng ?? b? ra 3000 ??ng H??ng C?ng ?? nh? th?y ki?n xin cho ???c t?m tha. ? nh giam ra, C??ng ?? li?n xu?ng tu thu? ?i chu u.
C??ng ?? ?i ??c cng ba ng??i n?a v ?i l?i cc n??c chu u trong m?y thng li?n. ??n thng 4-1914, C??ng ?? v? B?c Kinh do ???ng s?t Xi-b-ri.
Sau khi Phan b? Php b?t ??a v? Vi?t Nam th C??ng ?? s?ng lun ? Nh?t. C??ng ?? c ba b?n ngi nh cho thu v s?ng v?i m?t ng??i "gia chnh ph?" t?c l m?t ng??i v? m khng chnh th?c l v?. Lc Nh?t sang chi?m ?ng D??ng, b?n Tr?n Hi Thnh l?i d?ng danh ngh?a C??ng ?? l?p ra cc nhm thn Nh?t m C??ng ?? khng h? bi?t. C??ng ?? ch?t t?i Nh?t B?n n?m 1951.
Thng 1 - 1914, Long T? Quang ra l?nh b?t Phan B?i Chu v Mai Lo B?ng. Theo Phan B?i Chu nin bi?u th ?? c?a Long T? Quang l s? giao Phan cho Php n?u h?n ch?u cho h?n m??n ???ng s?t ?i?n - Vi?t ?? ??a qun sang Vn Nam ?nh nhau v?i qun h? qu?c c?a Thi Tng Pha. B?n b c?a Phan ? Qu?ng ?ng m?i ?i?n cho Nguy?n Th??ng Hi?n lc ?y ?ang ? B?c Kinh ?? Nguy?n v?n ??ng cho Phan kh?i b? n?p cho Php. Do ? ?on K Thu? c ?nh ?i?n d?n Long T? Quang v Long khng dm lm ?u.
Hm ??u m?i vo ng?c, Phan v Mai b? nh?t chung. Phan lm m?t bi th? ch? Hn an ?i Mai v t? an ?i mnh b?ng m?t bi th? Nm ni ln tnh c?nh kh?n qu?n c?a mnh, ??ng th?i ni ln tinh th?n hin ngang b?t khu?t.
Ng?c trung th? chp: "Lm xong hai bi th?, ti ngm nga l?n ti?ng r?i c? c??i, vang ??ng c? b?n vch, h?u nh? khng bi?t thn mnh ?ang b? nh?t trong ng?c."
Qua ngy sau, Mai b? giam ring ? s? c?nh st cn Phan th b? giam ch?t ? ni Quan m trong thnh ph? Qu?ng Chu, ng??i Vi?t Nam khng ???c ?i l?i h?i th?m. B?n Long T? Quang c bo v?i Phan s?m mu?n s? gi?i Phan giao cho ng??i Php. V v?y Phan yn tr mnh s?p ch?t ??n n?i. Phan vi?t Ng?c trung th? trn tinh th?n ?y l l?i ni c?a m?t ng??i s?p ch?t?
1. Hai cu ??
- Hai cu ?? th? hi?n tinh th?n, ch c?a nh cch m?ng , ng??i anh hng Phan B?i Chu trong nh?ng ngy ? t.
- Nhan ?? l Vo nh ng?c Qu?ng ?ng c?m tc, bi th? sng tc trong hon c?nh hm thing khi ? sa c? nh?ng l?i m? ??u v?n kh?ng ??nh t? th? v tinh th?n, ch v kh phch c?a ng??i anh hng ??y kh?ng khi, ung dung.
- ?i?p t? v?n, nh?ng ch? ho ki?t, phong l?u vang ln ??y m?nh m?, d??ng nh? p ??o, l?n t l?i b?n ch? Nh ng?c Qu?ng ?ng trong tiu ??. Hon c?nh ng?c t l s? giam hm, tra t?n, ?y ?o? trong gian kh?. Nh?ng ng??i anh hng khng bao gi? ch?u ci ??u khu?t ph?c hon c?nh m v?n v??n ln ??ng cao h?n m?i s? giam c?m. Phan B?i Chu hi?n ln v?i phong thi t? tin, thanh th?n, ngang tng, b?t khu?t l?i ti t?, phong l?u.
- Hai cu th? th? hi?n quan ni?m r?t ti?n b? c?a Phan B?i Chu v? cu?c ??i v s? nghi?p. ng cho r?ng s?ng trn ??i l m?t cu?c ch?y di trn m?t con ???ng xa. Tr??c khi v? t?i ?ch, trn con ???ng ?y th??ng c m?t vi ch? t?m ngh?. Nh t chnh l m?t trong nh?ng tr?m ngh? b?t ??c d? ?. V v?y, nh t tr? thnh n?i ng??i anh hng ti?p t?c rn luy?n ch c?u n??c, nghi?n ng?m k? sch ??u tranh ?? khi ???c t? do l?i ti?p t?c con ???ng cch m?ng.
- Cu 2 g?i m?t nt c??i ?a vui d d?m. M?t ng??i t nh?ng hon ton ch? ??ng trong vi?c ? t. Cu th? chuy?n nh?p 4/3 thng th??ng c?a th? ???ng lu?t sang . S? thay ??i th? th? ?y ng?m th? hi?n s? thch th?c tr??c hon c?nh gian nguy, th? hi?n tinh th?n ??u tranh khng ng?ng ngh? trong b?t c? hon c?nh no c?a Phan B?i Chu.
2. Hai cu th?c
- Hai cu th?c l l?i tm s? chn thnh v th?m tha c?a Phan B?i Chu khi t? nhn l?i cu?c ??i ho?t ??ng cch m?ng c?a mnh.
- T? n?m 1905 ??n n?m 1914, Phan B?i Chu bn ba n??c ngoi ? Trung Qu?c, Nh?t B?n, Thi Lan ?? tm ???ng c?u n??c. Trong m??i n?m ho?t ??ng ?y, Phan B?i Chu ph?i xa qu h??ng ??t n??c, khng c gia ?nh ? bn, ch?u nhi?u c?c kh? gian nan. V v?y, ng t? xem mnh l khch khng nh trong b?n bi?n. B? th?c dn Php k?t n t? hnh v?ng m?t t? n?m 1912, ng tr? thnh ??i t??ng b? s?n ?u?i, truy b?t c?a k? th xm l??c ? kh?p m?i n?i. Khi b?n qun Phi?t Qu?ng ?ng b?t ???c Phan B?i Chu, chng c?ng c ??nh trao tr? ng cho Php. V ??t n??c, v nhn dn, Phan B?i Chu ? tr? thnh c t?i nh? v?y.
- Cch hi?u khc: C?m t? khch khng nh ch?t ch?a n?i ?au m?t n??c c?a con ng??i ?ang ph?i l?u l?c bn ba ?? tm ???ng c?u n??c. Ci t?i gi?a n?m chu th? hi?n n?i d?n v?t, day d?t, t? trch mnh c?a Phan B?i Chu. ng xem mnh l ng??i c t?i v?i nhn dn, ??t n??c v bao nhiu n?m ho?t ??ng cch m?ng mong tm ???ng c?u n??c nh?ng cu?i cng ch? ton th?t b?i m khng c thnh cng. ?y l cu th? th? hi?n n?i ?au l?n lao, cao c? c?a ng??i anh hng, c ?au ??n, d?n v?t, tr?n tr?, nh?ng khng bi lu?, tuy?t v?ng. Gi?ng ?i?u c?m khi bi thi?t ??c tr?ng c?a th? ca Phan B?i Chu gy xc ??ng l?n trong lng ng??i ??c.
3. Hai cu lu?n
- Hai cy lu?n tot ln kh?u kh c?a b?c anh hng ho ki?t: ng??i anh hng sa c? th?t th? nh?ng v?n hin ngang. B?t ch?p ?ang ? trong hon c?nh t ?y kh kh?n, nguy hi?m, Phan B?i Chu v?n m?t lng gi? v?ng ch kh c?u n??c, l t??ng ph?ng s? ??t n??c, ph?ng s? nhn dn.