Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuyển chọn 68 đề thi học kỳ 1 - toán 6

863363fa41104e076a7ae59daada0488
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 30 tháng 12 2020 lúc 10:03 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 19:12 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 236 | Lượt Download: 2 | File size: 12.508012 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

L I NÓI Đ U Nh m giúp các em h c sinh có tài li u ôn t p và rèn luy n th s c v i các d ng đ thi h c k toán 6. Chúng tôi g i đ n các em b đ thi đư c tuy n ch n, và ch n l c t các trư ng trong trong các qu n 1 TP.HCM, và các d ng đ thi khác c a các t nh thành trong c nư c.