Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 7. Tây Tiến (1)

8671f57ce55b6828def2b2ab2108f35c
Gửi bởi: hoangkyanh0109 28 tháng 7 2017 lúc 6:51 | Được cập nhật: 26 tháng 2 lúc 5:14 Kiểu file: PPTX | Lượt xem: 279 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TR NG THPT NGUY CÔNG TRƯỜ ỨT 2:ổMinh AnhNg LanọTi PhúcếThành Đt ạQu nh ngỳ ươTrúc uậ TÂY TI NẾ­QUANG DŨNG­Nam iảThanh iảTrung Hi uếQu DũngốTu AnhấTi DũngếĐO 2Ạ NH NG NI TÌNH QUÂN DÂN ỦTH THI VÀ NH SÔNG MI TÂY ƯỚ ẮTH NGƠ Ộ4 câu đu: ni đêm liên ềhoan tình quân dân th thi t:ớ ế“ Doanh tr ng lên đu hoaạ ốKìa em xiêm áo bao giự ờKhèn lên man đi nàng pệ ấNh Viên Chăn xây th ”ạ ơII. PHÂN TÍCH (TT) Đọc hiểu văn bảnÁnh đu cử Đoạn Cảnh đêm liên hoanÁnh sáng Màu Âm thanhắCô gái hi ra trong đi múa ,v th ,v tình ,h th lãng ơm QD nh đc ch cánh đp con ng và ượ ườc nh đâyả Th gi ánh sáng ớvũ đi âm thanh, ệr th c, ng ộvà oấ ảHai ch “kìa em” di tâm tr ng xung ng say mê ,v ướ ừng nhiênạK ni kháng chi tình quân dân .V đp th ơm ng đy lôi cu thiên nhiên và con ng ườđc nhìn ng đôi lãng nượ ạXiêm áo ng yộ Ti ng ếkhènT “b ng lên” hình nh đp đu ốhoa” miêu không khí sôi doanh tr ạb ng sáng lung linh ánh đu khi đêm văn ốngh đu. ầKhèn là lo nh ng dân mi núi Tây ườ ềB còn “man đi u” là đi nh “l đc tr ng văn ưhoá nh ng con ng đây. Hòa vào ti ng khèn ườ ếng ngây là đi múa Lam vông quy rũ nh ng ữcô gái Lào đã “xây th ”, làm đm say tâm các ồchàng lính tr Ti ng reo “kìa em ếxiêm áo bao gi ờth hi ng ỡngàng ng nhiên ạsay mê các anh ủlính Tây Ti tr ướv ng ng ờc nh ng thi ữM ng, nh ng thi ườ ến Thái, nh ng cô ữphù xao Lào xinh đp, ẹduyên dáng “e p” ấtrong xiêm áo ựrỡ4 câu ti theo: thiên nhiên Tây th ơm ng, tr tình:ộ ữ“ Ng đi Châu chi ng yườ ươ ấCó th lau bấ ờCó nh dáng ng trên đc cớ ườ ộTrôi dòng lũ hoa đong đa .”ướ