Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 27. Số phận con người (1)

c8abcd38ed31e1ae077927e4c11f6618
Gửi bởi: hoangkyanh0109 6 tháng 8 2017 lúc 21:02:09 | Được cập nhật: 20 tháng 5 lúc 1:22:54 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 472 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TIẾT: 79-80SỐ PHẬN CON NGƯỜI (Trích)GIÁO VIÊN THAO GiẢNG: NGUYỄN THỊ LINH SÔ-LÔ-KHỐPSỐ PHẬN CON NGƯỜI( Trích) SÔ LÔ KHÔPSỐ PHẬN CON NGƯỜI Trích) SÔ-LÔ-KHỐP I. Tìm hi chungể 1. Tác giả 2. Tác ph mẩ 3. Đo tríchạII. Đc hi văn nọ 1. ph con ng iố ườ 1.1Nhân A.đrây Xô­cô­l pậ 1.2. Bé Va ni 2. Tính cách con ng Ngaườ 2.1. Kiên ngườ 2.2 Nhân uậ 3. tr tình ngo đờ 4. Ngh thu tệ ậIII.T ng tổ :SỐ PHẬN CON NGƯỜI (Trích) SÔ-LÔ-KHỐP I. TÌM HI CHUNG:Ể 1. Tác gi :ảDựa vào tiểu dẫn sách giáo khoa,em hãy nêu những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của Sô-lô-khốp a.Cu điộ :­Sô­lô­kh (1905­1984), sinh th tr nVi­ô­sen­xcai­a ấthu nh Rô­xtôp trên vùng th nguyên sông Đông .ộ ả­ Là nhà văn Xô Vi đc li vào hàng nh ng ượ ữnhà văn nh th gi th XX .– Ông tham gia cách ng khá ng làm nhi uề ngh ềđ ki ng và luôn c.ể ọ­ Ông tham gia cu chi tranh qu cách là ưphóng viên báo th tự ậ­ 1939 ông đc làm Vi sĩ vi hàn lâm khoa ượ ọLiên xô191A2613122629 01SỐ PHẬN CON NGƯỜI (Trích) SÔ-LÔ-KHỐP I. TÌM HI CHUNG:Ể 1. Tác gi :ảb. nghi p:ự ệ­1925 Ông tr quê và tay vi tác ph tâm huy nh ấc đi mình: ti thuy “Sông đông êm đm“ đo gi Nô ben ảvăn 1965)ọ­ dung:ộ+Ông tham gia trong cu chi tranh nên ông có đi ki hi ểbi ng cu ng và con ng trong và sau chi ườ ườ ếtranh cùng nh ng ph ch kiên ng và nhân ườ ọ+ Ông am hi và đng sâu con ng trên nh ườ ảđt quê ng.Vì ông vi nhi và hay Sông ươ ềĐông­ Phong cách ngh thu t: Vi đúng th cu ng và ốchi tranh. Các sáng tác ông ch bi và ch hùng, ấch thi và ch tâm lí cách nhu nhuy n.ấ ễTÁC GIẢ Mi khai in lếch xan rô vích Sô lô khốp Đài tưởng niệm Sô Lô KhốpSỐ PHẬN CON NGƯỜI (Trích) SÔ-LÔ-KHỐP -Tác phẩm tiêu biểu:“Sông Đông êm đềm”,“Số phận con người “( 1957), “Truyện sông Đông”’ Thảo Nguyên xanh ‘.”Đất vỡ hoang .” Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự nghiệp sáng tác của Sô lô khốp?SỐ PHẬN CON NGƯỜI (Trích) SÔ-LÔ-KHỐP I. TÌM HI CHUNG:Ể 1. Tác gi :ả2. Tác phẩm:Em biết gì về chiến tranh Xô-ĐứcNăm 1945 ?Chi tranh Xô–Đc 1941–1945ế là cu chi gi Liên Xô và Đc Qu Xãứ th Th chi th haiế tr dài kh c, Nam và ắĐông Âu ngày 22 tháng năm 1941 khi Quân đi Đc Qu Xã ố( Wehrmacht theo nh Adolf Hitler xoá ỏhi không xâm ph nhau Liên Xô­Đcệ ướ và ng ấcông Liên bang Xô Vi tế ngày tháng năm 1945 khi đi di ệĐc Qu Xã ký biên đu hàng không đi ki ệQuân đi Xô Vi tộ và các ng Liên minh ch ng Phát xít ượ ốsau khi Quân đi Xô Vi đánh chi th đô Đc Berlin Nó đã đc bi đn nhi cái tên khác nhau tùy thu ượ ộvào các qu gia, phía Liên Xô nó là ọChi tranh qu Vĩ điế ho cu Chi tranh th ầthánh ,trong khi ng Đc (và các ph ng Tây) th ng ườ ướ ươ ườ ọnó đn gi là tr phía đôngặ Chi ch phía ịđông ho Chi ch Ngaế ướ vì th ch đây là giai đo ạquan tr ng nh cu chi tr phía đông châu Âu ậtrong Th chi th hai.ế Phía Đc có các đng minh phe Tr cụ châu Âu là Romania Hungary Phát xít Slovakia Croatia Ph Lanầ phía Liên Xô sau đã cho thành quân đi các ộn ướ Ba Lan Ti Kh cệ bên phía mình chi đu trên lãnh ấth các qu gia này và làm nòng xây ng quân đi các qu ốgia này sau chi th ng. Vào cu năm 1944 và đu năm 1945, khi quân đi Xô Vi ếti vào Romania, Hungary, các này đã quay sang ch ng ướ ạĐc Qu Xã và gia nh Liên minh ch ng Phát xítố