Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 24. Đọc thêm: Tương tư

4a957d1306b33b69b54bfceefc2652ee
Gửi bởi: hoangkyanh0109 12 tháng 8 2017 lúc 15:02:04 | Được cập nhật: 24 tháng 1 lúc 10:40:52 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 369 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

ng Tươ ư(Nguy Bính) ễTrình bày: 3ổ1. Cu đi.ộ ờ­Nguy Bính (1918 1966) ễtên khai sinh Nguy Tr ng ọBính.­Quê làng Thi nh, xã ịĐng Đi (nay là xã ng ộHòa), huy n, nh ỉNam Đnh.ị­Ông bi làm th khi ớ13 tu và năm 19 tu ổ(1937) đc nh gi ượ ảKhuy khích th ủT văn đoàn. ự­Năm 1943, Nguy Bính vào ễNam tham gia ạkháng chi ch ng th dân ựPháp.­Năm 1954, ông ra ếB c, tham gia công tác văn ắngh và báo chí Hà i, ộNam Đnh. ịI. Tác gi Nguy Bính.ả ễ­Th Nguy Bính có đi riêng.ơ ệ­B ng ví von mà duyên dáng mang phong dân ịgian, th Nguy Bính đem đn cho ng đc nh ng hình ườ ữnh thân th ng quê ng, đt và tình ng đm ươ ươ ướ ườ ằth m, thi tha => ông đc coi là thi sĩ đng quê”.ắ ượ ồ­Ông đc Nhà trao ng Gi th ng Chí Minh văn ượ ướ ưở ềh ngh thu (2000)ọ ậ­Nh ng tác ph tiêu bi u:ữ Tr cách ng: ướ Tâm tôiồ (1937), sang ngang ướ(1940 ), ng nhân ươ (1941), hai ườ ướ (1942),… Sau cách ng: Ông lão mài ươ (1947), ng ườ ợmi Nam (1955), Ti ng tr ng đêm xuânế (truy th ­1958ệ ), Cô Son (chèo­1961),…2. nghi sáng tác.ự ệII. Tác ph m­T ng .ẩ ươ ư* Xu trích từ tập “L bước sang ngang ”. Th th th bát.ể Đề tài: viết về tình yêu đôi lứa Chủ đề: bài thơ giãi bày nỗi lòng một cách chân thực tinh tế của một chàng trai thôn quê c: ph n.ố Ph 1: câu thơ đầu: khởi nguồn cho tâm trạng tương tư Phần 2: 12 câu tiếp theo: giãi bày tâm sự tương tư Phần 3: còn lại: ước mơ muôn đời của tình yêu đôi lứa .1. Khởi nguồn cho tâm trạng tương tư.­M đu bài th ng hình nh hóa thôn Đoài, thôn Đông ­> Ám ch đôi trai gái, hình nh ảmang dám đng quê c. ng chín nh mong ng i”ộ ườ ườ ườ­Đi ng iộ ườ di xa cách nh mong.ễ ớ­Thành ng “ữ chín nh mongớ ườ ”: mong nh da di t, nh nh ớth ng ng dành cho ng i.ươ ườ ườ Gió là nh gi i,ư ng là nh tôi yêu nàngươ .”­S liên ng đc đáo, ng Nhà th ng nh ng hi ưở ệt ng có thiên nhiên nói lên quy lu tình ượ ủyêu.=> Bốn câu thơ đầu nhà thơ nói lên giới thiệu lên nhân vật trữ tình và căn bệnh tương tư. Nó là một căn bệnh tự nhiên như chuyện nắng mưa của trời. Nhân vật trữ tình là chàng trai thôn Đoài hay chính nhà thơ?2. Sự giãi bày tâm sự về căn bệnh tương tư Hai thôn chung làng,ạ sao bên ch ng sang bên này?”ớ ẳ- Nhân vật trữ tình mang một nỗi buồn băn khoăn thắc mắc .­T ng ch đm: hai, t.ừ ộ­” Hai thôn­m làngộ ”, bên y­bên nàyấ ”, tuy hai mà t, tuy ộriêng mà chung tuy xa mà n.ầ­Câu tu nh trách móc nh nhàng. =>Tình ản ng th chàng trai dành cho cô gái. Ngày qua ngày qua ngày,ạ Lá xanh nhu đã thành cây lá vàng.”ộ- Từ ngày được lặp lại ba lần kết hợp với từ qua để diễn tả nỗi buồn triền miên giằng giặc ngày này qua ngày khác mãi không t. ứ- Cách diễn tả lá xanh chuyển thành lá vàng -> vừa diễn tả được thời gian vừa diễn tả được tâm trạng. Thời gian luân hồi ngày qua ngày, một khắc trôi qua dài tựa ba thu, tâm trạng nhớ nhung mong đợi thành ra thấy thời gian trôi qua rất nhanh Chàng trai trách móc bu bâng khuâng trách móc, dày vò ựmình. ng cách tr đò giang,ả Không sang là ch ng đng sang đã đành.ẳ ườ Nh ng đây cách đu đình,ư Có xa xôi mà tình xa xôi…”ấ +Hình nh: “cách tr đò giang”: lí gi i, an thân mình.ự +Hình nh: “ả cách đu đình” >< “tình xa xôi” tâm tr ng gi nạ ờtrách móc đau kh Kổ hông gian cách nhau chỉ có một đầu đình mà sao xa xôi quá. Chàng càng thấy băn khoăn thì lại càng thấy buồn tủi Bao gi đò?ờ Hoa khuê các, giang nhau?”ướ ặ- Sự mong đợi khát vọng đến bao giờ thì mới gặp được người mình yêu như bến gặp đò, hoa khuê các gặp bướm giang hồ -> những hình ảnh rất chân quê.- Tác giả sử dụng lối nói ước lệ, ẩn dụ trong ca dao và trong thơ truyền thống.=> oạn thơ diễn tả nỗi niềm ước mong khát vọng về tình yêu hạnh phúc đôi lứa, chàng trai tương tư nhớ người yêu đó là một tình cảm hết sức thiêng liêng và đẹp đẽ.3. Ước mơ muôn đời của hạnh phúc đôi lứa Nhà em có giàn gi u,ộ Nhà anh có hàng cau liên phong.ộ Thôn Đoài thì nh thôn Đông,ớ Cau thôn Đoài nh gi không thôn nào?”ớ ầ- Có một giàn giầu, có một hàng cau, nhà anh, nhà em thể hiện sư đơn côi, lẻ bóng. Cả anh và em vẫn đang trong trạng thái đôi nơi, vẫn xa xôi cách trở quá chừng.­Hình nh: “Gi u­cau” bi ng i, bi ượ ướ ểhi thúc đp nh tình yêu.ệ ộ­Hình nh nhân hóa: “Cau” nh “gi u”: Trong nh ớy là muôn th tình yêu. đc ướ Ướ ượh nh ng mình yêu.ợ ườ- Cấu trúc song hành gợi tả mối quan hệ gắn bó với đôi trai gái trong một tình yêu đẹp