Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 14. Độc Tiểu Thanh kí (Độc Tiểu Thanh kí) (2)

c1b655b78158089cef08a50b0589c26c
Gửi bởi: hoangkyanh0109 5 tháng 8 2017 lúc 16:04:30 | Được cập nhật: 12 tháng 5 lúc 0:48:56 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 546 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

(ÑOÄC TIEÅU THANH KÍ)
Nguyeãn
Du

ĐỘC TIỂU THANH KÍ
Nguyễn Du

I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả Nguyễn Du

3

ĐỘC TIỂU THANH KÍ
Nguyễn Du
Câu 1: Nhận định nào đánh giá chính xác nhất địa vị lịch sử
của Nguyễn Du trong nên văn học dân tộc?
A.Đại thi hào dân tộc
B.Nhà văn xuất sắc của văn học trung đại.
C. Nhà thơ Nôm bậc thầy.
Câu 2: Đặc điểm nội dung thơ văn Nguyễn Du?
A.Phản ánh sự sụp đổ của các triều đại phong kiến.
B. Tố cáo lên án những bất công, ngang trái chà đạp lên quyền
sống chân chính của con người.
C. Thể hiện tình yêu thương đối với con người nhất là những
người phụ nữ tài hoa bạc mệnh.
D. Phản ánh cuộc sống của người cung nữ trong cung cấm, đau
khổ, bất hạnh.
4

ĐỘC TIỂU THANH KÍ
Nguyễn Du

- Nguyễn Du là đại thi hào dân tộc.
- Đặc điểm nội dung thơ văn
Nguyễn Du:
+ Tố cáo lên án những bất công,
ngang trái chà đạp lên quyền sống
chân chính của con người.
+ Thể hiện tình yêu thương đối với
con người, nhất là những người phụ
nữ tài hoa bạc mệnh.
5

ĐỘC TIỂU THANH KÍ
Nguyễn Du

2. Bài thơ Độc Tiểu Thanh kí.
*. Xuất xứ: Bài thơ trích trong tập thơ chữ
Hán Thanh Hiên thi tập.
*. Hoàn cảnh sáng tác: Có 2 ý kiến
- Viết khi đi sứ ở Trung Quốc.
- Viết khi chưa đi sứ ở Trung Quốc.

6

ĐỘC TIỂU THANH KÍ
Nguyễn Du

*. Đọc, cảm nhận chung
- Đọc

7

ĐỘC TIỂU THANH KÍ
Nguyễn Du

- Cảm nhận chung:
+ N1: Cảm hứng chủ đạo của bài thơ là gì?
+ N2: Tiểu Thanh là ai?
+ N3: Giải thích ý nghĩa nhan đề bài thơ?
+ N4: Nhận xét bản dịch thơ của Vũ Tam Tập so với
bản phiên âm chữ Hán của Nguyễn Du?

8

ĐỘC TIỂU THANH KÍ
Nguyễn Du

+ Cảm hứng chủ đạo của bài thơ: Cảm hứng nhân
đạo.
+ Nàng Tiểu Thanh: SGK

9

ĐỘC TIỂU THANH KÍ
Nguyễn Du

+ Nhan đề : Độc Tiểu Thanh kí ( 讀小青記 )
. Độc: Đọc
. Kí: Ghi chép
-> ĐộcTiểu Thanh kí là đọc những ghi chép về Tiểu
Thanh.
+ Bản dịch thơ dịch chưa thật sát so với bản phiên âm.

10

ĐỘC TIỂU THANH KÍ
Nguyễn Du

*. Thể thơ và bố cục.
- Thể thơ: Thất ngôn bát cú Đường luật.
- Bố cục: 4 phần
+ Hai câu đề
+ Hai câu thực
+ Hai câu luận
+ Hai câu kết

11

ĐỘC TIỂU THANH KÍ
Nguyễn Du

II. Đọc – hiểu văn bản.
1. Hai câu đề
*. Câu thơ đầu : Tây Hồ hoa uyển tẫn thành khư

12

ĐỘC TIỂU THANH KÍ
Nguyễn Du
Tây Hồ (Chiết Giang – Trung quốc)

Hoa uyển

Vườn hoa
(đẹp, rực rỡ)

Thành khư

Thời gian
Tẫn (Hết, cùng)

Gò hoang, bãi hoang

13

ĐỘC TIỂU THANH KÍ
Nguyễn Du

-> Nghệ thuật đối đã cho thấy sự thay đổi của thiên
nhiên cảnh vật .
-> Quy luật biến thiên dâu bể và tâm trạng xót xa của
Nguyễn Du trước hiện thực cuộc sống
-> Nhà thơ nuối tiếc, xót xa cho cảnh đẹp Tây Hồ,
đồng thời xót xa, tiếc nuối cho Tiểu Thanh – người con
gái tài sắc, bạc mệnh .
=> Xót xa, thương cảm cho cái đẹp bị tàn phá, vùi dập,
huỷ hoại phũ phàng

14

ĐỘC TIỂU THANH KÍ
Nguyễn Du

*. Câu thơ thứ hai:
Độc điếu song tiền nhất chỉ thư
+ Độc: một mình, cô đơn, đơn độc.
+ Điếu: xót thương, khóc.
-> Độc điếu – một mình cô đơn xót thương.
+ Song tiền: cửa sổ
+ Nhất chỉ thư: Một mảnh giấy tàn, một tập sách bị đốt
dở – Phần Dư cảo của Tiểu Thanh.
(Một mình xót thương nàng khi đọc một tập sách trước
song cửa)

15

ĐỘC TIỂU THANH KÍ
Nguyễn Du

-> Nguyễn Du hiểu nỗi oan khuất của Tiểu Thanh,
đồng cảm với nỗi khát khao tìm sự tri âm của Tiểu
Thanh.
-> Sự gặp gỡ và cảm thông giữa hai tâm hồn, sự đồng
điệu tri âm giữa Nguyễn Du và nàng Tiểu Thanh.

16

ĐỘC TIỂU THANH KÍ
Nguyễn Du

 Hai câu thơ là nỗi xót xa của nhà thơ trước cái đẹp bị
huỷ hoại và sự xót thương cho kiếp người tài hoa bạc
mệnh - cảm xúc mang tính nhân văn khá phổ biến
trong VHTĐ.

17

ĐỘC TIỂU THANH KÍ
Nguyễn Du

2. Hai câu thực
Chi phấn hữu thần liên tử hậu,
Văn chương vô mệnh luỵ phần dư.
- Hình tượng thơ:
+ Chi phấn (Son phấn) : hình ảnh ẩn dụ -> sắc đẹp, vẻ đẹp.
+ Văn chương: hình ảnh ẩn dụ -> tài năng, trí tuệ, tài
hoa, vẻ đẹp tâm hồn.
-> Chi phấn và văn chương là hiện thân cho sắc đẹp và tài
năng của nàng Tiểu Thanh.
Hồng nhan bạc mệnh, Tài mệnh tương đố.
18