Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 14. Chí Phèo (tiếp theo)

9ee284666f5511c65b02b93da7950bb2
Gửi bởi: hoangkyanh0109 9 tháng 8 2017 lúc 0:01 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 19:09 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 281 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Giáo viên: Nguy Khánh ngễ ươL p: 11A4ớTr ng: THPT Bình XuyênườTi 51: ĐC VĂNế ỌTóm tác ph ẩChí Phèo Nam Cao?ủBá Kin Nhà tùTình yêu Th NịởXã hi ộBà cô Th NịởUt ấứtuyt vngệọTóm tác ph mắ ẩTi 52: ĐC VĂNế Ọ1. Xu xấ ứ2. Nhan đềI. TI NỂ Ẫ2. Hình nh làng Vũ Điả ạ3. Hình ng Bá Ki nượ ế4. Hình ng Chí PhèoượII.ĐC HI VĂN NỌ Ả1. Tóm tác ph mắ Em bi nh ng gì ềcu ng, tính cách ốc Chí trong hai ủm năm đu cu ươ ộđi?ờ4.1 Hai năm đu cu điươ ờ1. Xu xấ ứ2. Nhan đềI. TI NỂ Ẫ2. Hình nh làng Vũ Điả ạ3. Hình ng Bá Ki nượ ế4. Hình ng Chí PhèoượII.ĐC HI VĂN NỌ Ả1. Tóm tác ph mắ Hoàn nh xu thânả Tu th nh: lò ch ạcũ hoang: anh th ng nỏ ươ bà góa mù bác phó iố đi .ơ ở+ Năm 20 tu i: làm canh đi nhà Bá Ki nổ ế­ ch tả Hi lành, chăm ch giàu ỉlòng tr ngự ọ­ mƯớ gia đình nho nh ch ng ồcu n, iố ướ 4.1 Hai năm đu cu điươ ờ1. Xu xấ ứ2. Nhan đềI. TI NỂ Ẫ2. Hình nh làng Vũ Điả ạ3. Hình ng Bá Ki nượ ế4. Hình ng Chí PhèoượII.ĐC HI VĂN NỌ Ả1. Tóm tác ph mắ Nh yư Dù (b nh)ấ nh ng lên Chí là ng ườnông dân ng thi nươ con ng ườnh ng trong xã bình ộth ng thì có th tr thành con ườ ộng bình th ng, ng trong ch, ườ ườ ạyên n. 4.1 Hai năm đu cu điươ ờ1. Xu xấ ứ2. Nhan đềI. TI NỂ Ẫ2. Hình nh làng Vũ Điả ạ3. Hình ng Bá Ki nượ ế4. Hình ng Chí PhèoượII.ĐC HI VĂN NỌ Ả1. Tóm tác ph mắ 4.2 Quá trình manh hóaư Vì sao Chí ph vào tù? ảRa tù Chí đã thay đi ổnh th nào