Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tuần 1. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

77d3e764cb36a54296e6c9c3efd851bb
Gửi bởi: hoangkyanh0109 4 tháng 8 2017 lúc 17:15:49 | Được cập nhật: hôm kia lúc 3:02:59 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 466 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

13/11/2006 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG-THPT VĨNH BÌNH 1TR NG THPT VĨNH BÌNHƯỜTR NG THPT VĨNH BÌNHƯỜCƠ BẢNCƠ BẢNGV: NGUY N.T. KIM PH NGỄ ỤGV: NGUY N.T. KIM PH NGỄ Ụ13/11/2006 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG-THPT VĨNH BÌNH 213/11/2006 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG-THPT VĨNH BÌNH 3Câu1 :Hãy nêu các ph ợthành VH Vi Nam?ề Nêu câu hỏiNêu câu hỏia/Văn dân gian và Văn vi tọ ếb/Văn Hán Nômọc/Văn ch Hán ,ch Qu ngọ ữd/ a,b,cả13/11/2006 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG-THPT VĨNH BÌNH 4Câu2 :Th ai nào đây không ướph VHDG?ả CAÂU HOÛI KIEÅM TRACAÂU HOÛI KIEÅM TRAa/Th th aiầ ọb/Ca dao c/ ch nóiịd/ Chèo13/11/2006 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG-THPT VĨNH BÌNH 5Bài 4Bài 4TI T3ẾTI T3Ế13/11/2006 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG-THPT VĨNH BÌNH A/ TH NÀO LÀ HO ĐNG GIAO TI ẾB NG NGÔN NG ?( Ti 1)Ằ I/Khái ni mệ II Các quá trình ho đng giao ti ng ngôn ngạ ữIII/ Các nhân giao ti pố ếIV/ Luy ng cậ B/ TH HÀNH( Ti t2)Ự DUNG BÀI CỘ ỌN DUNG BÀI CỘ Ọ13/11/2006 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG-THPT VĨNH BÌNH 7Tìm hi vănể nả 1: Đc theoọ phân vai nhân và tr câu SGK trang 14 )Vua Tr ầVua Tr ầCác bô lãoCác bô lão13/11/2006 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG-THPT VĨNH BÌNH Cu đi tho gi vua Tr ầvà các bô lão có ph là ho đng giao ti ếHình th giao ti Caâu Hoûi :Tr i:ả ờ_ Ho đng giao ti pạ ế_ Ngôn ng nóiữNgôn ng nóiữ13/11/2006 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG-THPT VĨNH BÌNH giao ti ng và ươ ịquan nh th nào?ệ Caâu Hoûi :Tr i:ả ờ_ ng vươ Vua Tr Ng ườVua Tr Ng ườlãnh đo caoạ ốlãnh đo caoạ ốCác bô lão: nhân dân Các bô lão: nhân dân Đi Vi tạ ệĐi Vi tạ ệ_ Quan :ệQuan :ệ Vua TôiVua Tôi Trao đi: ổTrao đi: Nói Nói NgheNghe13/11/2006 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG-THPT VĨNH BÌNH 10 ng và quan gi các nhân ươ ữv giao ti nh th có th nên khác nhau ựtrong ngôn ng giao ti không? Tìm ch ng ứtrong văn đi tho trênả ạCaâu Hoûi Tr i:ả ờ_ Kh ác nhau ng quan ươ ạs khác nhau trong ngôn ng giao ti pự ế__Ngôn Ngôn ngữngữ Vua: Tr nh tr ng i,h iị ạVua: Tr nh tr ng i,h iị ạ……Bô lão: Xin, thBô lão: Xin, thaưaư……