Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tiết 90: Hình thang

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 28 tháng 7 2020 lúc 10:35:25 | Được cập nhật: 2 tháng 4 lúc 6:54:23 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 149 | Lượt Download: 1 | File size: 0.627712 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Trường Tiểu học Phú Cát Huế

Giáo án điện tử.
Môn Toán lớp 5.
Bài Hình thang ,tiết 90.
Giáo viên thực hiện : Nguyễn Thanh Phước.
Năm học 2007-2008.

Kính chào quý thầy cô giáo đến thăm lớp.

.

Chúng em kính chúc quý thầy cô sức khỏe.

Thứ ngày

tháng
Toán
Nhận xét hình 1, hình 2, hình 3.

Hình 1

năm 2007
- Hình tứ giác , có 4 cạnh.
-Cạnh trên ngắn.
-Cạnh dưới dài.
-Hai cạnh bên xiên.

Hình 2

Hình 3

Thứ ngày
Tiết 90:

năm 2007

Hình thang
B
.

9 cm

A
.

tháng

D

.

H

.

C

Hình thang ABCD có:
.Cạnh đáy AB và cạnh đáy DC. Cạnh bên AD và cạnh bên BC.
.Hai cạnh đáy là hai cạnh đối diện song song.
Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song.
AH là đường cao. Độ dài AH là chiều cao.

Thứ ngày tháng năm 2007
Tiết 90
Hình thang
Bài 1/ Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang ?

Hình 1

Hình 4

Hình 2

Hình 5

Các hình 1 ; 2; 4; 5; 6 là hình thang.

Hình 3

Hình 6

Thứ ngày tháng năm 2007
Tiết 90 Hình thang
Bài 2/ Trong ba hình dưới đây, hình nào có :

Hình 1
- Bốn cạnh và bốn góc ?

Hình 2
* Hình 1; 2; 3.

- Hai cặp cạnh đối diện song song ? * Hình 1 và 2.
- Chỉ có một cặp cạnh đối diện song song ? * Hình 3
- Có bốn góc vuông ? * Hình 1

Hình 3

Thứ

ngày

Tiết 90

tháng 1 năm 2007
Hình thang

Bài 3 / Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình dưới đây để được
hình thang:
a)

b)

a)

b)

a)

b)

Thứ

ngày tháng 1 năm 2007
Tiết 90
Hình thang

A

D

B

a) Góc A; góc B.
a) Cạnh AB
bb) Góc A; góc D.
b) Cạnh CD
c)Cạnh
Góc A;
cc)
ADgóc C
C

Bài 4/ Hình thang ABCD có :
- Những góc nào là góc vuông ?
( b) * Góc đỉnh A, góc đỉnh D là góc vuông.
- Cạnh bên nào vuông góc với hai đáy ?
( c )* Cạnh AD
Hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đáy gọi là hình
thang vuông vuông.

Củng cố
• Hình thang có những đặc điểm như thế
nào ?
• Thế nào là hình thang vuông.

Kính chào quý thầy cô giáo đến thăm lớp.

.

Chúng em kính chúc quý thầy cô sức khỏe.