Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tiết 84: Sử dụng máy tính bỏ túi; Tỉ số phần trăm

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 28 tháng 7 2020 lúc 10:35 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 17:44 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 69 | Lượt Download: 0 | File size: 3.663872 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu