Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tiết 6: Chăm sóc và bảo vệ răng

400ccd7243471aca2ee8b2b80277090c
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 22 tháng 7 2020 lúc 12:49:24 | Được cập nhật: 16 tháng 5 lúc 12:09:05 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 156 | Lượt Download: 0 | File size: 25.662464 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Gi¸o viªn: Lª ThÞ Th¾m Líp: 1C TNXH: Chăm sóc và bảo vệ răng Thứ sáu ngày 8 tháng 10 năm 2010 Tự nhiên và xã hội Chăm sóc và bảo vệ răng Kiểm tra bài cũ Hằng ngày em làm gì Hằng ngày em làm gì Giữ sạch thân Giữ sạch thân để giữ sạch thân thể? đểthể giữ sạch thân thể? có lợi gì? thể có lợi gì? Tự nhiên và xã hội Chăm sóc và bảo vệ răng Mô hình hàm răng Em Em hãy hãy quan quan sát sát hàm hàm răng răng của của bạn bạn mình. mình. Răng Răng của của bạn bạn em em có có bị bị sún, sún, bị bị sâu sâu không không ?? Hàm răng trẻ em có đầy đủ là 20 chiếc gọi là răng sữa. Khi răng sữa hỏng hay đến tuổi thay, răng sữa sẽ bị lung lay và rụng, răng mới sẽ mọc lên gọi là răng vĩnh viễn. Nếu răng vĩnh viễn bị sâu, bị rụng sẽ không mọc lại nữa.Vì vậy, việc giữ vệ sinh và bảo vệ răng là rất quan trọng. Quan sát việc làm của các bạn trong tranh. 3 1 2 4 Tự nhiên và xã hội Chăm sóc và bảo vệ răng 2 1 -Nên đánh răng và súc miệng bằng nước muối để bảo vệ răng. -Không nên dùng răng cắn vật cứng . -Nên đến bác sĩ khám răng . Tự nhiên và xã hội Chăm sóc và bảo vệ răng 3 4 Tại Tại sao sao có có bạn bạn bị bị sún sún răng, răng, bị bị sâu sâu răng răng răng răng ?? -Nên chăm sóc và bảo vệ răng để có hàm răng đẹp. -Không nên ăn nhiều bánh kẹo, đồ ngọt… Thứ sáu ngày 8 tháng 10 năm 2010 Tự nhiên và xã hội Chăm sóc và bảo vệ răng Em Em cần cần làm làm gì gì để để chăm chăm sóc sóc Nên đánh răng, súc miệng khi ngủ dậy và sau và bảo vệ răng ?? và bảo vệ răng khi ăn.Không nên ăn nhiều bánh kẹo, đồ ngọt. Khi đau răng hoặc răng bị lung lay nên đến bác sĩ khám và điều trị. Hàm răng đẹp Hình nào nên làm em chọn N Hình nào không nên làm em chọn K 2 K N 1 K 3 N 4