Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tiết 24: Cây gỗ

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 22 tháng 7 2020 lúc 12:55 | Được cập nhật: 25 tháng 2 lúc 3:27 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 156 | Lượt Download: 0 | File size: 32.907264 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THỐNG NHẤT

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG VĂN THỤTHỰC HiỆN: DƯƠNG THI SINH1/ Hãy chọn ý đúng nhất:

Cây hoa có bộ phận chính nào ?

a. Rễ, thân, lá .

b. Rễ, thân, lá, hoa, quả.

c. Rễ, thân, lá, hoa.2 / Người ta trồng hoa để làm gì ?Thứ sáu, ngày 25 tháng 2 năm 2011

Tự nhiên xã hộiCây gỗ

1/ Haõy keå teân caùc caây goã

maø em bieát ?Cây đaCaây tuøng

baùchCaây bao

baùp2/ Cây gỗ được trồng ở đâu? Hãy chỉ rễ,

thân, lá của cây gỗ.Vỉa hèhai bên đườngCông viênCây gỗ thường được trồng ở rừng,

ở vườn, hai bên đường, công viên,

trường học và còn trồng ở nhiều nơi.thânrễCây gỗ gồm có ba bộ

phận chính:

- Rễ

- Thân

- Lá