Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tiết 20: Nghe viết Ông và Cháu

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Đỗ Thị Kiều 27 tháng 7 2020 lúc 10:31:15 | Được cập nhật: 24 tháng 9 lúc 7:56:14 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 205 | Lượt Download: 0 | File size: 0.507904 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Xin kính chào Quý thầy cô về
dự giờ thăm lớp 2/1

Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011

Chính tả
Kiểm tra bài cũ
Tiết chính tả trước các em học bài gì ?

Bài : Ngày lễ

Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011

Chính tả
Bài cũ: Ngày lễ

-nghỉ ngơi
-ngẫm nghĩ

Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011
Chính tả

- Tranh vẽ những ai?
- Tranh vẽ ông và cháu.

Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011
Chính tả

- Hai ông cháu đang làm gì?
- Hai ông cháu đang vật tay thi với nhau.

Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011
Chính tả

- Vậy theo các bạn trong cuộc thi này ai sẽ là người
thắng cuộc? Vì sao?
- Theo em, bạn nhỏ sẽ là người thắng cuộc vì trông
bạn nhỏ rất là vui.

Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011
Chính tả (nghe – viết)

Ông vật thi với cháu
Keo nào ông cũng thua
Cháu vỗ tay hoan hô:
“ Ông thua cháu, ông nhỉ!”
Bế cháu, ông thủ thỉ :
“ Cháu khỏe hơn ông nhiều!
Ông là buổi trời chiều
Cháu là ngày rạng sáng.”
Phạm Cúc

- Bài thơ có tên là gì?
- Bài thơ có tên là ông và cháu.

Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011
Chính tả (nghe – viết)

Ông vật thi với cháu
Keo nào ông cũng thua
Cháu vỗ tay hoan hô:
“ Ông thua cháu, ông nhỉ!”
Bế cháu, ông thủ thỉ :
“ Cháu khỏe hơn ông nhiều!
Ông là buổi trời chiều
Cháu là ngày rạng sáng.”
Phạm Cúc

- Khi ông và cháu thi vật tay với nhau ai là người thắng
cuộc?
- Khi ông và cháu thi vật tay thì cháu là người thắng cuộc.

Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011
Chính tả (nghe – viết)

Ông vật thi với cháu
Keo nào ông cũng thua
Cháu vỗ tay hoan hô:
“ Ông thua cháu, ông nhỉ!”
Bế cháu, ông thủ thỉ :
“ Cháu khỏe hơn ông nhiều!
Ông là buổi trời chiều
Cháu là ngày rạng sáng.”
Phạm Cúc

- Khi đó ông đã nói gì?
- Ông nói: “ Cháu khỏe hơn ông nhiều!
Ông là buổi trời chiều
Cháu là ngày rạng sáng.”

Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011
Chính tả (nghe – viết)

Ông vật thi với cháu
Keo nào ông cũng thua
Cháu vỗ tay hoan hô:
“ Ông thua cháu, ông nhỉ!”
Bế cháu, ông thủ thỉ :
“ Cháu khỏe hơn ông nhiều!
Ông là buổi trời chiều
Cháu là ngày rạng sáng.”
Phạm Cúc

- Có phải là ông đã thua cháu không? Vì sao?
- Không phải là ông thua cháu mà là ông đã nhường cháu
để cho cháu vui.

Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011
Chính tả (nghe – viết)

Ông vật thi với cháu
Keo nào ông cũng thua
Cháu vỗ tay hoan hô:
“ Ông thua cháu, ông nhỉ!”
Bế cháu, ông thủ thỉ :
“ Cháu khỏe hơn ông nhiều!
Ông là buổi trời chiều
Cháu là ngày rạng sáng.”
Phạm Cúc

- Bài thơ trên có mấy khổ thơ?
- Bài thơ có hai khổ thơ.

Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011
Chính tả (nghe – viết)

Ông vật thi với cháu
Keo nào ông cũng thua
Cháu vỗ tay hoan hô:
“ Ông thua cháu, ông nhỉ!”
Bế cháu, ông thủ thỉ :
“ Cháu khỏe hơn ông nhiều!
Ông là buổi trời chiều
Cháu là ngày rạng sáng.”
Phạm Cúc

- Mỗi câu thơ có mấy chữ?
- Mỗi câu thơ có 5 chữ.

Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011
Chính tả (nghe – viết)

Ông vật thi với cháu
Keo nào ông cũng thua
Cháu vỗ tay hoan hô:
“ Ông thua cháu, ông nhỉ!”
Bế cháu, ông thủ thỉ :
“ Cháu khỏe hơn ông nhiều!
Ông là buổi trời chiều
Cháu là ngày rạng sáng.”
Phạm Cúc

- Khi viết nên lùi vào mấy ô từ chỗ sửa lỗi?
- Khi viết chúng ta nên viết lùi vào 2 ô kể từ chỗ sửa lỗi.

Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011
Chính tả (nghe – viết)

Ông vật thi với cháu
Keo nào ông cũng thua
Cháu vỗ tay hoan hô:
“ Ông thua cháu, ông nhỉ!”
Bế cháu, ông thủ thỉ :
“ Cháu khỏe hơn ông nhiều!
Ông là buổi trời chiều
Cháu là ngày rạng sáng.”
Phạm Cúc

- Tìm những câu thơ có sử dụng dấu hai chấm?
- Những câu thơ có sử dụng dấu hai chấm là:
Cháu vỗ tay hoan hô:
Bế cháu, ông thủ thỉ:

Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011
Chính tả (nghe – viết)

Ông vật thi với cháu
Keo nào ông cũng thua
Cháu vỗ tay hoan hô:
“ Ông thua cháu, ông nhỉ!”
Bế cháu, ông thủ thỉ :
“ Cháu khỏe hơn ông nhiều!
Ông là buổi trời chiều
Cháu là ngày rạng sáng.”
Phạm Cúc

- Tìm trong bài những câu thơ có sử dụng dấu ngoặc kép?
- Những câu thơ sử dụng dấu ngoặc kép là:
“Ông thua cháu, ông nhỉ!”
“Cháu khỏe…rạng sáng.”

Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011
Chính tả (nghe – viết)

Ông vật thi với cháu
Keo nào ông cũng thua
Cháu vỗ tay hoan hô:
“ Ông thua cháu, ông nhỉ!”
Bế cháu, ông thủ thỉ :
“ Cháu khỏe hơn ông nhiều!
Ông là buổi trời chiều
Cháu là ngày rạng sáng.”
Phạm Cúc

- Tìm trong bài những khó viết?

Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011
Chính tả (nghe – viết)

- keo
- vỗ tay
- buổi trời chiều
- rạng sáng

Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2011
Chính tả (nghe – viết)

Ông vật thi với cháu
Keo nào ông cũng thua
Cháu vỗ tay hoan hô:
“ Ông thua cháu, ông nhỉ!”
Bế cháu, ông thủ thỉ :
“ Cháu khỏe hơn ông nhiều!
Ông là buổi trời chiều
Cháu là ngày rạng sáng.”
Phạm Cúc