Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tiết 11: Nghe viết Luật Bảo Vệ môi trường

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Đỗ Thị Kiều 27 tháng 7 2020 lúc 9:14 | Được cập nhật: 1 tháng 5 lúc 4:27 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 84 | Lượt Download: 0 | File size: 1.260544 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Lớp
LỚP 5/2
5/4 chào
chào mừng
mừng quý
quý thầy
thầy

cô về
về dự
dự hội
hội giảng
giảng

Luật bảo vệ môi trường

Trường : Nguyễn Thị Minh Khai

1

Kiểm tra bài cũ
Không gian
Lảnh lót

Luật bảo vệ môi trường

Trường : Nguyễn Thị Minh Khai

2

Hình 2

Hình 1

Hình 3
Luật bảo vệ môi trường

Hình 4
Trường : Nguyễn Thị Minh Khai

3

Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2010
Môn: chính tả(nghe – viết)
Bài: Luật bảo vệ môi trường

Điều 3,khoản 3
“Hoạt động bảo vệ môi trường”là hoạt động giữ cho môi trường
trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đối với
môi trường, ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy
thoái, phục hồi và cải thiện môi trường; khai thác, sử dụng hợp lí
và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học.
Em hãy cho biết nội dung của bài chính tả?
-> Nội dung của bài chính tả là cho chúng ta biết thế nào là hoạt
động bảo vệ môi trường của “Điều 3, khoản 3”

Luật bảo vệ môi trường

Trường : Nguyễn Thị Minh Khai

4

Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2010
Môn: chính tả(nghe – viết)
Bài: Luật bảo vệ môi trường

Điều 3,khoản 3
“Hoạt động bảo vệ môi trường”là hoạt động giữ cho môi trường
trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi
trường, ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái,
phục hồi và cải thiện môi trường; khai thác, sử dụng hợp lí và tiết
kiệm tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học.
Luyện viết từ khó,dễ sai.
Khoản :

oan # oang

Suy thoái:

s#x
oai # oi

Thiên nhiên:

Luật bảo vệ môi trường

iên # iêng

Trường : Nguyễn Thị Minh Khai

5

Môn: chính tả(nghe – viết)
Bài : Luật bảo vệ môi trường
Luyện viết

Bài tập

Khoản
Suy thoái
Thiên nhiên

Luật bảo vệ môi trường

Trường : Nguyễn Thị Minh Khai

6

Môn: chính tả(nghe – viết)
Bài: Luật bảo vệ môi trường

Lỗi

Điều 3,khoản 3
“Hoạt động bảo vệ môi trường”là hoạt động giữ cho môi
trường trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác
động xấu đối với môi trường, ứng phó sự cố môi trường;
khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải thiện môi
trường; khai thác, sử dụng hợp lí và tiết kiệm tài nguyên
thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học.

Luật bảo vệ môi trường

Trường : Nguyễn Thị Minh Khai

7

Môn: chính tả(nghe – viết)
Bài : Luật bảo vệ môi trường
Luyện viết

Luật bảo vệ môi trường

Bài tập

Trường : Nguyễn Thị Minh Khai

8

Môn: chính tả(nghe – viết)
Bài: Luật bảo vệ môi trường

Lỗi

Điều 3,khoản 3
“Hoạt động bảo vệ môi trường”là hoạt động giữ cho môi
trường trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác
động xấu đối với môi trường, ứng phó sự cố môi trường;
khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải thiện môi
trường; khai thác, sử dụng hợp lí và tiết kiệm tài nguyên
thiên nhiên; bảo vệ đa dạng sinh học.

Luật bảo vệ môi trường

Trường : Nguyễn Thị Minh Khai

9

Môn: chính tả(nghe – viết)
Bài : Luật bảo vệ môi trường
Bài tập(2).a) Mỗi cột trong bảng dưới đây ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở
âm đầu l hay n.Hãy tìm những từ ngữ chứa các tiếng đó.

lắm

lấm

lương

lửa

nắm

nấm

nương

nửa

M: thích lắm / nắm cơm

đẹp lắm

lấm bùn

lương tâm

bếp lửa

lắm điều

lấm chấm

lương thực

đốt lửa

nắm tay

nấm rơm

nương rẫy

một nửa

cơm nắm

nấm da

nương tay

bẻ nửa

Luật bảo vệ môi trường

Trường : Nguyễn Thị Minh Khai

10

(3).a) Thi tìm nhanh:
Các từ láy âm đầu n.
M: náo nức

Đội A

Đội B

00:00
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
00:06
00:07
00:08
00:09
00:10
00:11
00:12
00:13
00:14
00:15
00:16
00:17
00:18
00:19
00:20
00:21
00:22
00:23
00:24
00:25
00:26
00:27
00:28
00:29
00:30
00:31
00:32
00:33
00:34
00:35
00:36
00:37
00:38
00:39
00:40
00:41
00:42
00:43
00:44
00:45
00:46
00:47
00:48
00:49
00:50
00:51
00:52
00:53
00:54
00:55
00:56
00:57
00:58
00:59
01:00
01:01
01:02
01:03
01:04
01:05
01:06
01:07
01:08
01:09
01:10
01:11
01:12
01:13
01:14
01:15
01:16
01:17
01:18
01:19
01:20
01:21
01:22
01:23
01:24
01:25
01:26
01:27
01:28
01:29
01:31
01:32
01:33
01:34
01:35
01:36
01:37
01:38
01:39
01:40
01:41
01:42
01:43
01:44
01:45
01:46
01:47
01:48
01:49
01:50
01:51
01:52
01:53
01:54
01:55
01:56
01:57
01:58
01:59
02:00
01:30
Luật bảo vệ môi trường

Trường : Nguyễn Thị Minh Khai

11

Nội dung của bài chính tả là cho chúng ta biết thế
nào là hoạt động bảo vệ môi trường của “Điều
3,khoản 3”

Luật bảo vệ môi trường

Trường : Nguyễn Thị Minh Khai

12

Luật bảo vệ môi trường

Trường : Nguyễn Thị Minh Khai

13

Luật bảo vệ môi trường

Trường : Nguyễn Thị Minh Khai

14

Luật bảo vệ môi trường

Trường : Nguyễn Thị Minh Khai

15

Luật bảo vệ môi trường

Trường : Nguyễn Thị Minh Khai

16