Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tiết 11: Lâm nghiệp và thủy sản

2f4ba28ca5ac8fb7566e747a7e4a3481
Gửi bởi: Đỗ Thị Kiều 27 tháng 7 2020 lúc 12:31 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 8:37 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 160 | Lượt Download: 0 | File size: 4.742656 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÚ LỘC

TRƯỜNG TIỂU HỌC NƯỚC NGỌT 1

BÀI DỰ THI GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ

Người thực hiện :
TRƯƠNG NGỌC DƯƠNG ANH

MÔN : ĐỊA LÍ – LỚP 5

BÀI :

LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

1. Lâm nghiệp

Hoạt động 1: Tìm hiểu về các hoạt động của lâm nghiệp

Theo em, ngành lâm nghiệp có những
hoạt động gì?

Lâm nghiệp
Trồng và
bảo vệ rừng

Khai thác gỗ và
lâm sản khác

LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Em hãy kể một số việc trồng và bảo
vệ rừng ?

Ươm cây giống và trồng rừng

Chăm sóc rừng

LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Việc khai thác gỗ và các lâm sản khác
phải chú ý điều gì ?
Khai thác phải hợp lí , tiết kiệm , không
khai thác bừa bãi , phá hoại rừng .

LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Hoạt động 2: Tìm hiểu về sự thay đổi về
diện tích rừng của nước ta.

Năm

1980

Diện tích
1995
Tổng diện tích rừng
Bảng số liệu về diện tích rừng nước ta.
(triệu ha)

2004

LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN