Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tiết 10. NL: Giới thiệu về dịch giọng. TĐN: Giọng pha trưởng - TĐN số 3

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 27 tháng 12 2019 lúc 11:42 | Được cập nhật: 24 tháng 2 lúc 23:55 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 453 | Lượt Download: 3 | File size: 10.696704 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu