Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Thực hành: Xác định độ chua của đất trang 25 SGK Công nghệ 10

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 8 tháng 5 2019 lúc 14:38

Lý thuyết

Câu hỏi

Cân hai mẫu đất, mỗi mẫu 20g, đổ mỗi mẫu vào một bình tam giác dung tích 100ml.

Hướng dẫn giải

I. Chuẩn bị

- Mẫu đất khô đã nghiền nhỏ (từ 2- 3 mẫu).

- Máy đo pH.

- Đồng hồ bấm giây (đồng hồ đeo tay).

- Dung dịch KCl 1N và nước cất.

- Bình tam giác (bình hình nón) dung tích 100ml: 2.

- Ống đong dung tích 50ml:2.

- Cân kĩ thuật.

II. Quy trình thực hành:

   Bước 1. Cân hai mẫu đất, mỗi mẫu 20g, đổ mỗi mẫu vào một bình tam giác dung tích 100ml.

   Bước 2. Dùng ống đong, đong 50ml dung dịch KCl 1N đổ vào bình tam giác thứ nhất và 50ml nước cất đổ vào bình tam giác thứ hai.

   Bước 3. Dùng tay lắc 15 phút.

   Bước 4. Xác định pH của đất.
   Dùng máy đo pH đã đo. Vị trí bầu cực điện ở giữa dung dịch huyền phù. Đọc kết quả trên máy khi số đã hiện ổn định trong 30 giây. Ghi kết quả vào mẫu bảng

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 14:38

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm