Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Thực hành bài 7 trang 20 Công Nghệ 8

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 6 tháng 5 2019 lúc 11:48

Lý thuyết

Câu hỏi

Hình chiếu của vật thể có các dạng khối tròn để đọc được và phát huy trí tưởng tượng trong không gian chúng ta cần:

Hướng dẫn giải

I, CHUẨN BỊ 

SGK, vở ghi, giấy vẽ, dụng cụ: Thước, êke, compa 

II. NỘI DUNG

Đọc các bản vẽ hình chiếu 1, 2, 3, 4 (h.7.1). Hãy đánh dấu (x) vào bảng 7.1 để chỉ rõ sự tương quan giữa các bản vẽ với các vật thể A, B, C, D (h.7.2).

Phân tích vật thể (h.7.2) để xác định vật thể được tạo thành từ các khối hình học nào bàng cách đánh dấu (x) vào bảng 7.2

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Thực hiện trên giấy hoặc vở bài tập

Phân tích hình dạng của từng vật thể 

IV. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 11:48

Các câu hỏi cùng bài học