Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Thực hành bài 6 trang 30 SGK Công Nghệ 9 - Lắp đặt mạng điện trong nhà

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 8 tháng 5 2019 lúc 11:52

Lý thuyết

Câu hỏi

Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện, lắp bảng điện gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn, theo đúng quy trình và kĩ thuật cần:

Hướng dẫn giải

I. DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ 

Dụng cụ:Kìm cắt dây, Kìm tuốt dây, Khoan tay, Dao, Tua vít, Bút thử điện

Vật liệu và thiết bị: Bảng điện, Công tắc, ổ cắm, cầu chì, dây dẫn điện, giấy ráp, băng cách điện, Bóng đèn và đui đèn

II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH

1. Tìm hiểu về chức năng của bảng điện 

Bảng điện chính

Bảng điện nhánh

2. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện

Bảng điện gồm

2 cầu chì

1 ổ cắm điện

1 công tắc điều khiển một bóng đèn

a/ Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí

b, Sơ đồ lắp đặt mạch điện

Mục đích sử dụng, vị trí lắp đặt bảng điện

Vị trí, cách lắp đặt của các phần tử của mạch điện

Phương pháp lắp đặt dây dẫn: Lắp đặt nổi hay chìm

3. Lắp mạch điện bảng điện

Qui trình lắp mạch điện bảng điện

- Bố trí thiết bị trên bảng điện.

- Vạch dấu các lỗ khoan.

- Khoan

- Nối dây các thiết bị điện trên bảng điện.

- Lắp thiết bị điện vào bảng điện

- Kiểm tra 

III. ĐÁNH GIÁ

Update: 8 tháng 5 2019 lúc 11:52

Các câu hỏi cùng bài học