Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Thực hành bài 51 trang 138 SGK Công Nghệ

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 3 tháng 5 2019 lúc 17:14

Lý thuyết

Câu hỏi

Để xác định được nhiệt độ, độ trong và dộ pH của nước nuôi thuỷ sản chúng ta cần:

Hướng dẫn giải

I. MẪU NƯỚC VÀ DỤNG CỤ CẦN THIẾT

Dùng dụng cụ để đo nhiệt độ

- Dụng cụ: Nhiệt kế, Đĩa Sếch-xi, thang màu pH chuẩn, 2 thùng nhựa đựng mẫu nước nuôi cá, giấy đo pH

II. QUY TRÌNH THỰC HÀNH

1. Đo nhiệt độ nước

- Quy trình đo:

Bước1: Nhúng giấy quỳ (đo pH) vào nước 1 phút.

Bước2: Nâng lên và so với thang màu pH chuẩn ngay.

2.Đo độ trong

Bước1: Thả từ từ đĩa sếch xi xuống nước đến khi vừa không còn thấy vạch đen, trắng nữa, ghi độ sâu 

Bước2: Thả xuống sâu hơn, rồi kéo lên từ từ đến khi vừa thấy vạch đen, trắng, ghi độ sâu 

3. Đo độ pH băng phương pháp đơn giản 

III. THỰC HÀNH

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

Update: 3 tháng 5 2019 lúc 17:14

Các câu hỏi cùng bài học