Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Thực hành bài 43 trang 150 SGK Công Nghệ 8

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 7 tháng 5 2019 lúc 9:35

Lý thuyết

Câu hỏi

Đo các số liệu kỹ thuật của các đồ dùng điện trong gia đình cần tiến hành như sau:

Hướng dẫn giải

Nguồn điện 220V lấy từ ổ điện, có cầu chì hoặc aptomat ở phía trước ổ điện

 + Kìm, tua vít.

+ 1 bàn là điện 220V.

+ 1 bếp điện 220V.

+ 1 nồi cơm điện 220V.

+ 1 bút thử điện, 1 đồng hồ vạn năng

Update: 7 tháng 5 2019 lúc 9:35

Các câu hỏi cùng bài học

Có thể bạn quan tâm