Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Thực hành bài 16 trang 50 Công Nghệ 8

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương Vào 6 tháng 5 2019 lúc 14:16

Lý thuyết

Câu hỏi

Đọc bản vẽ nhà đơn giản cần thực hiện như sau:

Hướng dẫn giải

I. CHUẨN BỊ

- Thước, ê ke, compa, bút chì, tẩy
- SGK, vở ghi.....

II. NỘI DUNG

Đọc bản vẽ ở nhà (h.16.1)

III. CÁC BƯỚC TIÊN HÀNH

- Cần nắm vững cách đọc bản vẽ nhà 

- Đọc bản vẽ nhà the các bước ví dụ như bản vẽ nhà tầng ở  bài 15

- Kẻ theo mẫu bảng 12.5 và ghi câu trả lời

IV. ĐÁNH GIÁ

Update: 6 tháng 5 2019 lúc 14:16

Các câu hỏi cùng bài học