Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Thủ thuật Casio Giải bất phương trình nâng cao - Bùi Thế Việt

3420eafebafc9dff897ca17daf9f4403
Gửi bởi: hoangkyanh0109 6 tháng 7 2017 lúc 22:54:39 | Được cập nhật: 23 tháng 9 lúc 11:04:25 Kiểu file: PDF | Lượt xem: 455 | Lượt Download: 4 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Khoá học: Thủ Thuật CASIO Trong Giải Toán Video bài giảng và lời giải chi tiết chỉ có tại Bùi Thế Việt nthoangcute Youtube.com/nthoangcute BÙI THẾ VIỆT THPT Chuyên Thái Bình facebook.com/viet.alexander.7 THỦ THUẬT CASIO GIẢI BPT NÂNG CAO (Bùi Thế Việt Vted.vn) BÀI TẬP Bài 1. Giải bất phương trình Bài 2. Giải bất phương trình Bài 3. Giải bất phương trình Bài 4. Giải bất phương trình Bài 5. Giải bất phương trình Bài 6. Giải bất phương trình Bài 7. Giải bất phương trình Bài 8. Giải bất phương trình Bài 9. Giải bất phương trình 22x 2x 1 32x 3x 3 232 x 3544 9x 3 332 24x 17x 3  24 34 4x 1  2 28x 15x 8x 20x 9x 2x 4 331 xxx8 16 2 11x 2x 1x4 Khoá học: Thủ Thuật CASIO Trong Giải Toán Video bài giảng và lời giải chi tiết chỉ có tại Bùi Thế Việt nthoangcute Youtube.com/nthoangcute BÙI THẾ VIỆT THPT Chuyên Thái Bình facebook.com/viet.alexander.7 Bài 10. Giải bất phương trình Bài 11. Giải bất phương trình Bài 12. Giải bất phương trình Bài 13. Giải bất phương trình Bài 14. Giải bất phương trình Bài 15. Giải bất phương trình Bài 16. Giải bất phương trình Bài 17. Giải bất phương trình Bài 18. Giải bất phương trình Bài 19. Giải bất phương trình Bài 20. Giải bất phương trình 2x 1 3222x 2x 3x 12x 1x3  33x 1 322 3x 3x 0 32x 3x 2 222 2x 0 323x 3x 2 22x 3x 9x 2 332 1x 03 2x 2  33x 13x 14 233x 10 3x 10x43x 10 5 Khoá học: Thủ Thuật CASIO Trong Giải Toán Video bài giảng và lời giải chi tiết chỉ có tại Bùi Thế Việt nthoangcute Youtube.com/nthoangcute BÙI THẾ VIỆT THPT Chuyên Thái Bình facebook.com/viet.alexander.7 ĐÁP ÁN Bài 1. Giải bất phương trình Lời giải Ta có Ta luôn có Lời giải chi tiết dành cho bạn đọc. Kết luận Bài 2. Giải bất phương trình Lời giải Ta có Ta luôn có Lời giải chi tiết dành cho bạn đọc. Kết luận 22x 2x 1 222223 2x 2x 1x 2x 1x 5x 10 3x 3x 0   2323 2x 5x 10 0x 3x 3x 0   1 32x 3x 3 33222x 3x 32x 3x x12x 27 41x 10 9x 21x 14 2x 02   2224227 41x 10 9x 21x 14 2x 11 827 2x 2x 18x 11 13 2x 2x 04 3   1x12Khoá học: Thủ Thuật CASIO Trong Giải Toán Video bài giảng và lời giải chi tiết chỉ có tại Bùi Thế Việt nthoangcute Youtube.com/nthoangcute BÙI THẾ VIỆT THPT Chuyên Thái Bình facebook.com/viet.alexander.7 Nhận xét Tại sao lại nghĩ đến biểu thức sau ??? Phương pháp đánh giá S.O.S sẽ được trình bày trong bài 16, tuy nhiên anh sẽ giới thiệu cho các em các bước để dẫn tới biểu thức trên như sau Bước Đặt Bước Biến đổi theo Ta cần chứng minh Bước Tìm điểm rơi Thành thử thấy là cực tiểu địa phương nên ta lấy điểm rơi theo Bước Đưa về PT bậc Áp dụng thủ thuật chứng minh phương trình bậc vô nghiệm Bước Thế ngược là xong. Tuy nhiên, biểu thức trên có vẻ hơi to nên ta cho điểm rơi nhỏ đi xíu. Ta lấy điểm rơi theo Vậy là bài toán được giải quyết. 2224227 41x 10 9x 21x 14 2x 11 827 2x 2x 18x 11 13 2x 2x 04 3   2t1t 2x x2 225 227 41x 10 9x 21x 14 2x 1127 27 72t 28t 69t 154  227 27 72t 28t 69t 15 0 5 212f 27 27 72t 28t 69t 15t 1.52645153f \' 0t 0.68965303   13tt2 32 3244873t 785t 1083t27f 2t 135t 1516 16 2324 2873t 785t 1083t97 293 759 63135t 15 135 02 16 60 15 80 80 5  2x 1 44 22242f 27 81t 234t 136t 42t 15132 827 81 09 3  Khoá học: Thủ Thuật CASIO Trong Giải Toán Video bài giảng và lời giải chi tiết chỉ có tại Bùi Thế Việt nthoangcute Youtube.com/nthoangcute BÙI THẾ VIỆT THPT Chuyên Thái Bình facebook.com/viet.alexander.7 Bài 3. Giải bất phương trình Lời giải Ta có Nếu Khi đó BPT luôn đúng. Nếu Khi đó BPT tương đương với Ta luôn có Lời giải chi tiết dành cho bạn đọc. Kết luận Bài 4. Giải bất phương trình Lời giải Ta sẽ chứng minh với mọi thuộc ĐKXĐ. Thật vậy a) b) Nếu thì luôn đúng Nếu thì Ta luôn có 232 x 22 x 22 15x x5 22 15x 35 2322 26 x13 02  22222x x17x 4x 044  153x2 3544 9x 3 5344 5x 3x x  234 33x x 5x 0 54 5x 3 5x 0 2554 5x 16 5x 3 23216x 32x 48x 39 0 3 2316x 32x 48x 39 16 x5 Khoá học: Thủ Thuật CASIO Trong Giải Toán Video bài giảng và lời giải chi tiết chỉ có tại Bùi Thế Việt nthoangcute Youtube.com/nthoangcute BÙI THẾ VIỆT THPT Chuyên Thái Bình facebook.com/viet.alexander.7 Bài toán được giải quyết. Lời giải chi tiết dành cho bạn đọc. Kết luận: Bài 5. Giải bất phương trình Lời giải Ta có a) b) Suy ra Lời giải chi tiết dành cho bạn đọc. Kết luận Bài 6. Giải bất phương trình Lời giải Ta có Lời giải chi tiết dành cho bạn đọc. Kết luận hoặc hoặc Bài 7. Giải bất phương trình Lời giải x1 332 24x 17x 3  2x 232x 19022x 22 2   2233333x 124x 15022x 32 3   3332 24 32 24x 19 15x 17 02 2x 3  x1 24 34 4x 1  322x 24 304 4x 1   2 1 x1 2 28x 15x 8x 20x 9x 2x 4 Khoá học: Thủ Thuật CASIO Trong Giải Toán Video bài giảng và lời giải chi tiết chỉ có tại Bùi Thế Việt nthoangcute Youtube.com/nthoangcute BÙI THẾ VIỆT THPT Chuyên Thái Bình facebook.com/viet.alexander.7 Nếu thì Khi đó Nếu thì Khi đó TH1 TH2 Lời giải chi tiết dành cho bạn đọc. Kết luận hoặc Bài 8. Giải bất phương trình Lời giải Ta có Nếu Nếu Lời giải chi tiết dành cho bạn đọc. 28x 20x 0 228x 20x 8x 20x 3 2 2222 28x 15x 8x 20x 9x 2x 45x 9x 2x 4x 9x 2x 9x 2x 0   28x 20x 0 228x 20x 8x 20x 3 2 22 2228x 15x 8x 20x 9x 2x 416x 35x 9x 2x 412 9x 8x 3x 9x 03   25 19x 8x 3x 9x 04 25 19x 8x 3x 9x 04 69x2 1x 63 331 xxx8 16 2 31 3x x8 16 16 16  331 3x x2 16 16  331 3x x2 16 16 Khoá học: Thủ Thuật CASIO Trong Giải Toán Video bài giảng và lời giải chi tiết chỉ có tại Bùi Thế Việt nthoangcute Youtube.com/nthoangcute BÙI THẾ VIỆT THPT Chuyên Thái Bình facebook.com/viet.alexander.7 Kết luận Bài 9. Giải bất phương trình Lời giải Cách Ta có Cách Ta có Lời giải chi tiết dành cho bạn đọc. Kết luận Bài 10. Giải bất phương trình Lời giải Ta có Lời giải chi tiết dành cho bạn đọc. Kết luận 1x2 11x 2x 1x4 2x 11x 2x 1x412x 756x4 35x 48 2x 4x 2x 8x 59x 0   22x 11x 2x 1x4x 15x 2x 2x 1x47 48 28 212x 2x 02 4x    x1 2x 1 222x 1x 0x 0   1 Khoá học: Thủ Thuật CASIO Trong Giải Toán Video bài giảng và lời giải chi tiết chỉ có tại Bùi Thế Việt nthoangcute Youtube.com/nthoangcute BÙI THẾ VIỆT THPT Chuyên Thái Bình facebook.com/viet.alexander.7 Bài 11. Giải bất phương trình Lời giải Ta có Vì Lời giải chi tiết dành cho bạn đọc. Kết luận hoặc Bài 12. Giải bất phương trình Lời giải Ta có Lời giải chi tiết dành cho bạn đọc. Kết luận Bài 13. Giải bất phương trình Lời giải Ta luôn có Do đó 3222x 2x 3x 12x 1x3  32222 2222x 2x 3x 12x 1x32x 2x x0x32x 30x3    22x 0 17 17 33x 1 3233x 13x 12x 0   2 322 3x 3x 0 23x 0 Khoá học: Thủ Thuật CASIO Trong Giải Toán Video bài giảng và lời giải chi tiết chỉ có tại Bùi Thế Việt nthoangcute Youtube.com/nthoangcute BÙI THẾ VIỆT THPT Chuyên Thái Bình facebook.com/viet.alexander.7 10 Ta luôn có Lời giải chi tiết dành cho bạn đọc. Kết luận Bài 14. Giải bất phương trình Lời giải Ta có Lời giải chi tiết dành cho bạn đọc. Kết luận hoặc Bài 15. Giải bất phương trình Lời giải Ta có 23 23 22 22 3x 3x 3x 3x 76x 2x 9x 14 3x 713x 3x 18x 9x 35 6x 3x 06   222 27 3918x 9x 35 6x 3x 3x 3x 024  15x2 32x 3x 2 32222222x 3x 213x 3x 0313x 3x 3x 03    1x03 1 222 2x 0 2222222 2x 02 2x 04x 4x 2x 2x 1x 02 2x 2     