Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Thì tương lại đơn

af54fc3ec9ce372e0f3bf2960a3dffe5
Gửi bởi: Yang Yang TF 22 tháng 6 2016 lúc 17:27:40 | Được cập nhật: hôm kia lúc 4:45:40 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 558 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Thì tương lại đơn:a) Cách dùng:- Thì tương lại đơn thường được dùng để diễn tả kiến, sự chắc chắn, sự dự đoán của người nói về một điều gì đó trong tương lai. Thì tương lai đơn còn dùng để đưa ra một lời hứa, một lời đe dọa hay đưa ra yêu cầu, lời đề nghị và lờimời.b) Cấu trúc:- Thể khẳng định (Affirmative form): will V-inf Ex: will help you to do it.- Thể phủ định (Negative form): will not V-inf Ex: He will not see you.- Thể nghi vấn (Interrogative form): Will V-inf +… Ex: Will you open the window?Chú ý: Will ’ll will not won’t Các từ thường hay gặp để phân biệt thì tương lai đơn và các thì khác là: tomorrow, next week, next year, tonight,… Tuy nhiên đừng nhầm lẫn giữa thì tương lại đơn và thì tương lai gần vì haithì này có cách dùng hoàn toàn khác nhau Thì tương lai gần dùng để diễn đạt dự tính hoặc muốn chủ quan dự báo hành động sẽ xảy ra không liênquan đến dự định hay muốn của bản thân. Nó còn diễn tả “đang làm việc gì” và “nên làm việc gì” nữa.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.