Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

thể dục lớp 5

074999f6e31109d84a1e826146f94d73
Gửi bởi: 58562 20 tháng 3 2017 lúc 3:40:01 | Được cập nhật: 19 tháng 4 lúc 11:18:14 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 1604 | Lượt Download: 12 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

TUẦN Từ ngày 05/9 đến ngày 10/9/2016 Ngày soạn: ngày 04/9/2016TIẾT 1BÀI DẠY: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC LỚP TRÒ CHƠI “KẾT BẠN ”.I/ MỤC TIÊU:1- Kiến thức: Giới thiệu chương trình TD5. Một số quy định về nội quy, yêu cầu tập luyện.- Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn- Ôn ĐHĐN: Cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học.- Trò chơi Kết bạn”.2- Kĩ năng:- Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng. HS biết được những điểm cơ bản để thực hiện trongcác giờ học TD- Yêu cầu HS nắm được cách chơi, nội quy chơi, hứng thú trong khi chơi.3- Thái độ: Tự giác chấp hành những quy định có thức, có tính kỉ luật, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. II/ CHUẨN BỊ:1- Chuẩn bị của giáo viên:- Còi.- Luyện tập đồng loạt, phân nhóm2- Chuẩn bị của học sinh:- Ôn kiến thức đã học lớp 4.III/ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Nội dung ĐLVĐYêu cầu chỉ dẫn kĩ thuật Biện pháp tổ chức lớpTG SLA/ PHẦN MỞ ĐẦU:1) Nhận lớp: 2) Giới thiệu bài mới:3) Khởi động: 6-7’1-2’1’1-2’ 1L1L2x8nh Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo.- Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.- Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc quanh sântập 100- 150m- Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, đầu gối,hông, vai- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.  LT GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP Trang 1B/ PHẦN CƠ BẢN:1) Giới thiệu chương trình TD5.- Phổ biến nội quy yêu cầu tập luyện.- Biên chế tổ tập luyện.- Ôn ĐHĐN2) Chơi trò chơi: Kết bạn ”.C/ PHẦN KẾT THÚC:1) Thả lỏng:2) Nhận xét tiết học:3) Dặn dò:4) Bài tập về nhà:5) Xuống lớp: 22-23’4-5’2-3’3-4’5-6’4-5’4-5’1’1’1’1’ 5-6 GV giới thiệu tóm tắt nội dung chương trìnhTD5.- Yêu cầu HS khi tập luyện TD quần áo phảigọn gàng, không mang dép lê khi ra sân tậpluyện.- Biên chế lớp thành tổ tập luyện, tổ trưởngcùng lớp trưởng là cán sự TDTT của lớp.- GV cho HS ôn lại cách chào và báo cáo khi ravào lớp. GV sửa sai cho HS- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn lại cách chơi.GV cho HS chơi thử 1- lần, sau đó GV choHS chơi chính thức có thi đua giữa các tổ vớinhau. Tổ nào thắng được tuyên dương tổ nàothua sẽ bị lò cò vòng quanh lớp.- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng.- Đánh giá, nhận xét tiết học.- Ôn các nội dung đã học.- Ôn nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, quaysau hàng ngày từ -6 lần.- GV hô “Giải tán”, HS hô “Khỏe” lần.  LT IV/ RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP Trang GVNgày soạn: Ngày 05/09/2016TIẾT 2BÀI DẠY: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU” VÀ LÒ CÒ TIẾP SỨC”.I/ MỤC TIÊU:1- Kiến thức: Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN: cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp.- Trò chơi Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” và Lò cò tiếp sức”.2- Kĩ năng:- Yêu cầu thuần thục động tác và cách chào báo cáo.- Yêu cầu biết chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi.3- Thái độ: Tự giác chấp hành những quy định có thức, có tính kỉ luật, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, hình thành thói quen tập luyện.II/ CHUẨN BỊ:1- Chuẩn bị của giáo viên:- Còi, lá cờ, kẻ sân cho trò chơi.- Phương án tổ chức lớp: Luyện tập đồng loạt, phân nhóm, thi đấu2- Chuẩn bị của học sinh:- Ôn kiến thức đã học bài trước.III/ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:Nội dung ĐLVĐYêu cầu chỉ dẫn kĩ thuật Biện pháp tổ chức lớpTG SLA/ PHẦN MỞ ĐẦU:1) Nhận lớp: 2) Giới thiệu bài mới:3) Khởi động: 6-8’1-2’1’1-2’ 1L1L2x8nh Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo.- Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.- Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc quanh sântập 100 150m- Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, đầu gối,hơng, vai- Chơi trò chơi Tìm người chỉ huy”.  LT GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP Trang 3B/ PHẦN CƠ BẢN:1) Ôn cách chào, báo cáo khi bắt đầu vàkết thúc giờ học, cách xin phép ra vàolớp.2) Chơi trò chơi: Chạy đổi chỗ vỗ taynhau” và "Lò cò tiếp sức”C/ PHẦN KẾT THÚC:1) Thả lỏng:2) Nhận xét tiết học:3) Dặn dò:4) Bài tập về nhà:5) Xuống lớp: 16-22’1-2’3-5’1-2’10-12’4-5’1’1’1’1’ 1L5-6L GV điều khiển lớp tập -2 lần, kết hợp nhậnxét sửa sai cho HS.- Chia nhóm tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV đến từng tổ quan sát nhận xét và giúp đỡsửa sai cho HS.- Từng tổ thi đua trình diễn. Các tổ còn lại cùngGV quan sát nhận xét và đánh giá kết quả tậpluyện.*/ Củng cố: GV gọi tổ lên tập lại các nộidung đã học để củng cố. GV cùng HS quan sát,nhận xét kết hợp sửa sai cho HS.- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn lại cách chơi.GV cho HS chơi thử 1- lần, sau đó GV choHS chơi chính thức có thi đua giữa các tổ vớinhau. Tổ nào thắng được tuyên dương tổ nàothua sẽ bị lò cò vòng quanh lớp.- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng.- Đánh giá, nhận xét tiết học.- Ôn các nội dung đã học.- Ôn nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, quaysau lần/ ngày.- GV hô “Giải tán”, HS hô “Khỏe” lần.    N1 GV N2             LT IV/ RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP Trang 4TUẦN Từ ngày 12/9 đến ngày 17/9/2016 Ngày soạn: 11/9/2016TIẾT 3BÀI DẠY: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC”.I/ MỤC TIÊU:1- Kiến thức: Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN: cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp, tập hợphàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau.- Trò chơi Chạy tiếp sức”2- Kĩ năng:- Yêu cầu báo cáo mạch lạc, tập hợp hàng nhanh, động tác quay phải, quay trái, quay sau đúng hướng, thành thạo, đều, đẹp, đúng với khẩu lệnh.- Yêu cầu chơi đúng luật, trật tự, nhanh nhẹn, hào hứng trong khi chơi.3- Thái độ: Tự giác chấp hành những quy định có thức, có tính kỉ luật, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, hình thành thói quen tập luyện.II/ CHUẨN BỊ:1- Chuẩn bị của giáo viên:- Còi, lá cờ, kẻ sân cho trò chơi.- Phương án tổ chức lớp: Luyện tập đồng loạt, phân nhóm, thi đấu2- Chuẩn bị của học sinh:- Ôn nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau..III/ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: Nội dung ĐLVĐYêu cầu chỉ dẫn kĩ thuật Biện pháp tổ chức lớpTG SLA/ PHẦN MỞ ĐẦU:1) Nhận lớp: 2) Giới thiệu bài mới:3) Khởi động:4) Kiểm tra bài cũ: 6-7’1-2’1’1-2’ 1L1L2x8nh Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo.- Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.- Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc quanh sântập: 100 120m- Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, đầu gối,hông, vai- Gọi 3-4 HS kiểm tra động tác quay phải quaytrái, quay sau. GV nhận xét, đánh giá.  LT GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP Trang 5B/ PHẦN CƠ BẢN:1) Ôn cách chào, báo cáo khi bắt đầu vàkết thúc giờ học, cách xin phép ra vàolớp. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểmsố, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải,quay trái, quay sau.2) Chơi trò chơi: Chạy tiếp sức”.C/ PHẦN KẾT THÚC:1) Thả lỏng:2) Nhận xét tiết học:3) Dặn dò:4) Bài tập về nhà:5) Xuống lớp: 23-24’2-3’5-7’3-4’8-10’3-4’1’1’1’1' 1L5-6L -GV điều khiển lớp tập -2 lần, kết hợp nhậnxét sửa sai cho HS.- Chia nhóm tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV đến từng tổ quan sát nhận xét và giúp đỡsửa sai cho HS.- Từng tổ thi đua trình diễn. Các tổ còn lại cùngGV quan sát nhận xét và đánh giá kết quả tậpluyện.*/ Củng cố: GV gọi tổ lên tập lại các nộidung đã học để củng cố. GV cùng HS quan sát,nhận xét kết hợp sửa sai cho HS.- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn lại cách chơi.GV cho HS chơi thử 1- lần, sau đó GV choHS chơi chính thức có thi đua giữa các tổ vớinhau. Tổ nào thắng được tuyên dương tổ nàothua sẽ bị lò cò vòng quanh lớp.- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng.- Đánh giá, nhận xét tiết học.- Ôn các nội dung đã học để chuẩn bị tiết sau- Ôn nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, quaysau hàng ngày vào buổi sáng từ lần/ngày- GV hô “Giải tán”, HS hô “Khỏe” lần.    N1 GV N2             LT IV/ RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày soạn: 12/9/2016GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP Trang 6TIẾT 4BÀI DẠY: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”.I/ MỤC TIÊU:1- Kiến thức: Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái,quay sau.- Trò chơi Kết bạn”2- Kĩ năng:- Yêu cầu tập hợp hàng nhanh, quay đúng hướng, đều, đẹp, đúng với khẩu lệnh.- Yêu cầu tập trung chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.3- Thái độ: Tự giác chấp hành những quy định có thức, có tính kỉ luật, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, hình thành thói quen tập luyện.II/ CHUẨN BỊ:1- Chuẩn bị của giáo viên:- Còi.- Phương án tổ chức lớp: Luyện tập đồng loạt, phân nhóm.2- Chuẩn bị của học sinh:- Ôn nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau..III/ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:Nội dung ĐLVĐYêu cầu chỉ dẫn kĩ thuật Biện pháp tổ chức lớpTG SLA/ PHẦN MỞ ĐẦU:1) Nhận lớp: 2) Giới thiệu bài mới:3) Khởi động:B/ PHẦN CƠ BẢN:1) Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm 6-8’1-2’1’1-2’21-22’1-2’ 1L1L2x8nh Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo.- Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.- Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc quanh sântập: 100 120m- Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, đầu gối,hơng, vai- Chơi trò chơi “Thi đua xếp hàng”- Lớp trưởng điều khiển lớp tập -2 lần, GV  LT GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP Trang 7số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải,quay trái, quay sau.2) Chơi trò chơi: Kết bạn”.C/ PHẦN KẾT THÚC:1) Thả lỏng:2) Nhận xét tiết học:3) Dặn dò:4) Bài tập về nhà:5) Xuống lớp: 4-5’4-5’8-10’4-5’1’1’1’1’ 1L5-6L quan sát, nhận xét và sửa sai cho HS.- Chia nhóm tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV đến từng tổ quan sát nhận xét và giúp đỡsửa sai cho HS.- Từng tổ thi đua trình diễn. Các tổ còn lại cùngGV quan sát nhận xét và đánh giá kết quả tậpluyện.*/ Củng cố: GV gọi tổ lên tập lại các nộidung đã học để củng cố. GV cùng HS quan sát,nhận xét kết hợp sửa sai cho HS.- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn lại cách chơi.GV cho HS chơi thử 1- lần, sau đó GV choHS chơi chính thức.- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng.- Đánh giá, nhận xét tiết học.- Ôn các nội dung đã học để chuẩn bị tiết sau- Ôn nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, quaysau 4- lần/ngày- GV hô “Giải tán”, HS hô “Khỏe” lần.    N1 GV N2        Đội hình vòng tròn.IV/ RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TUẦN Từ ngày 19/9 đến ngày 24/9/2016 Ngày soạn: 18/9/2016GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP Trang GVTIẾT 5BÀI DẠY: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “BỎ KHĂN”.I/ MỤC TIÊU:1- Kiến thức: Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái,quay sau, dàn hàng, dồn hàng.- Trò chơi Bỏ khăn”2- Kĩ năng:- Yêu cầu tập hợp dàn hàng, dồn hàng nhanh, trật tự, quay trái, quay phải, quay sau đúng hướng, đều, đẹp, đúng với khẩu lệnh.- Yêu cầu HS tập trung chú ý, nhanh nhẹn, khéo léo, chơi đúng luật, hào hứng nhiệt tình trong khi chơi.3- Thái độ: Tự giác chấp hành những quy định, có thức, có tính kỉ luật, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, hình thành thói quen tập luyện.II/ CHUẨN BỊ:1- Chuẩn bị của giáo viên:- Còi, chiếc khăn.- Phương án tổ chức lớp: Luyện tập đồng loạt, phân nhóm.2- Chuẩn bị của học sinh:- Ôn nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau..III/ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:Nội dung ĐLVĐYêu cầu chỉ dẫn kĩ thuật Biện pháp tổ chức lớpTG SLA/ PHẦN MỞ ĐẦU:1) Nhận lớp: 2) Giới thiệu bài mới:3) Khởi động:4) Kiểm tra bài cũ:B/ PHẦN CƠ BẢN:1) Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểmsố, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, 6-7’1’1-2’1-2’1-2’22-23’2-4’ 1L1L2x8nh Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo.- Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.- Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc quanh sântập: 100 120m- Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, đầu gối,hông, vai- Chơi trò chơi “Diệt các con vật có hại”- Gọi tổ kiểm tra tập hợp hàng dọc, dónghàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ.- GV điều khiển lớp tập -2 lần, kết hợp quansát, nhận xét và sửa sai cho HS.  LT  GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP Trang 9quay trái, quay sau, dàn hàng, dồn hàng. 2) Chơi trò chơi: Bỏ khăn”.3) PHẦN KẾT THÚC:1) Thả lỏng:2) Nhận xét tiết học:3) Dăn dò:4) Bài tập về nhà:5) Xuống lớp: 4-5’4-5’8-9’4-5’1’1’1’1’ 1L5-6L Chia nhóm tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV đến từng tổ quan sát nhận xét và giúp đỡsửa sai cho HS.- Từng tổ thi đua trình diễn. Các tổ còn lại cùngGV quan sát nhận xét và đánh giá kết quả tậpluyện.*/ Củng cố: GV gọi tổ lên tập lại các nộidung đã học để củng cố. GV cùng HS quan sát,nhận xét kết hợp sửa sai cho HS.- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn lại cách chơi.GV cho HS chơi thử 1- lần, sau đó GV choHS chơi chính thức.- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng.- Đánh giá, nhận xét tiết học.- Ôn các nội dung đã học để chuẩn bị tiết sau.- Ôn nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, quaysau hàng ngày lần- GV hô “Giải tán”, HS hô “Khỏe” lần.  N1 GV N2        Đội hình vòng tròn.IV/ RÚT KINH NGHIỆM BỔ SUNG:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày soạn: 19/9/2016TIẾT 6BÀI DẠY: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI “ĐUA NGỰA”.GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP Trang 10 GV