Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tả cây bút máy

93c410a4fb6590fb99f7d302d75b9507
Gửi bởi: tranhaquynhnhunhu 22 tháng 8 2016 lúc 16:53 | Được cập nhật: 27 tháng 4 lúc 18:28 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 287 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Detected invalid UTF-8 for field path "$set.content": Bi lm
Vo d?p sinh nh?t c?a em khi em trn 10 tu?i, Th?o t?ng em m?t cy bt r?t xinh x?n. N mang nhn hi?u Thin Long.
Cy bt c chi?u di c? m??i l?m phn, g?n b?ng gang tay em. Thn bt trn, thun v? pha sau v ???c lm b?ng nh?a mu xanh non. N?p bt c m? b?c ng nh. M? n?p bt ra, ngi bt sng long ???c lm b?ng thp m? i-n?c. ??u ngi c m?t ch?m nh? g?i l h?t g?o , ?? gip cho khi em vi?t kh?i b? gai lm rch gi?y. Bn trong thn bt l m?t ?ng cao su r?ng c ?ng m?c n?i v?i ngi gip cho m?c xu?ng ??u. Ton b? ru?t bt ???c bao b?c b?i ?ng kim lo?i m?ng.
Hng ngy, tr??c khi t?i l?p, em ch? c?n b?m ??y m?c vo bt, em s? khng ph?i mang theo bnh m?c ?i n?a. Cy bt r?t thu?n l?i cho vi?c lm bi c?a em.
Em yu cy bt v n l qu t?ng c?a b?n thn. Em h?a s? gi? gn bt c?n th?n, khng ?? n b? r?i xu?ng ??t. M?i khi h?c xong, em ??u c?t bt vo h?p bt.Cy bt my gi?ng nh? ng??i b?n thn c?a em.