Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

tả buổi sum họp gia đình

d0cd66ed25ba7afbd27ac5ba0ef5e3bb
Gửi bởi: 82617 12 tháng 1 2017 lúc 21:15:36 | Được cập nhật: 3 tháng 2 lúc 21:31:05 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 434 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

tr ti cu đông nh nh ch th ng màn ng m, nhô lên kh ng tre làng xa. ươ ủB tr sáng, nh nh ng nh đón chào ngày i, đón cháo mùa xuân đang pầ ươ ắs n…ử Nh ng ngày cu năm, th đu và lòng ng cũng y. Đi em phiên ườ ớch th là đi em đi ch nh trong năm, vì đó là phiên ch cu cùng nói năm cũ. ừĐi nhi đa tr xóm em thì phiên ch là đc mua qu áo i, đc ng hoa đào ượ ượ ởr đc đo theo vui đùa. Phiên ch quê em đc bi và nghĩa.ộ ượ Sáng m, hai con tôi đã đn ch Phía đông, tr còn ngái ng sau mây ng ph ph t. ậmà, ch đã khá đông i..Phiên ch th đông vui. Có ai cũng mu nhanh chân nh ng món hàng ữcòn i. ng p, ng ng quang gánh kĩu t, tíu tít ch Ti ng trò chuy râm ran khi ườ ảkhu ch ào, náo nhi khác ngày th ng. Ngay vào ch là hàng bán lá dong. Lá dong đc ườ ượ ếthành ng đng gh xanh t. nh đó là nh ng bó ng dang ch t, gói bánh ch ng. ươ ướ ưK đó là dãy bán măng khô, ng, nhĩ,… Ng ra vào nh i, qu áo màu ươ ườ ặs nh dòng hoa di đng. Di tích khu ch hình nh đc dãn ra nh ng ng lên ngoài ượ ựkhu ch cũ. Ngay đu ch hàng lo qu bán ti lên, hàng hàng, p. Nh ng ữqu màu xanh đm to nh qu bóng đá, ch ng tám kí đc bày hàng chào khách. Nh ng tiaả ướ ượ ữn ng chi xu ng làm cho màu xanh nh ng qu thêm xanh bóng. tranh làng quê cũng ủhi lên xa: Bi lúa vàng óng chú bé ng ng ngh trên ng trâu ung dung th sáo, đàn cò tr ng ắnh nh trên tr xanh th m, chim én vòng trên xóm ch tranh đy quy rũ, áp ượ ạth ng. ng tan, ng nh trên hoa lá, ch đông ngh t, th màu trà tr n, th âm thanh ườ ươ ứchen n.ẫ ti là nh ng gian hàng bán hoa các lo hoa màu Nh ng cành ng, ch ậlan, khóm cúc, th c, phù dung… màu c. Nh ng gian hàng này, ng ra vào đông ngh t.ượ ượ ườ xuânắrón rén đn n, xuân ph ng ph trong ng hoa đang chúm chím.M tr đã ng phía tây, ch ẫt ng ng hàng hóa các qu y. các i, các loài hoa đa Nào là hoa mai, hoa ườ ượ ềđào, hoa ch ng, ng nhung… Chúng ng nh cô thi chúng lay đng ánh xuân nh tu iẩ ướ ướ ổđôi i.ươ Ti ng i, ti ng nói râm ran. ng th quy vào nhau lan góc ch ng iế ườ ươ ườđi bán mai lăng xăng chào i. ch đn ch này; vòng sang ch khác. Nh ng cành mai vàng, to ữnh có cành th toàn là không chi lá xen vào, ch là ng tr hoa. Xinh ổnh là bó hoa đng ti i, xòe cánh trông nh nh ng bàn tay nh xíu tr th hoa cúc ươ ồvàng, th cánh sen, hoa lay n, phù dung, ng ng, ch ng… Qu là ng hoa đang ượ ượ ướ ươ ướ ừkhoe tr xuân.ắ ướ Đi sâu vào ch là nh ng qu hàng các th hàng. Th gì cũng đp, cũng ngon, cũng nhìn, ưth là n. Các ch bán hàng mi ng chào li tho ng, tay hàng nhanh thoăn tho t: gói, p, cân ếđong… sôi nh ngày thi tay ngh Trên các chi xe treo nhi các lo tranh màu ỡNh ng câu đi ch vàng có in hoa văn làm nh ng ch nh ng nét vi ki cách đp ẹm t. Kia là tranh dân gian chú ch ng trên lá khoai té trông th ng nghĩnh. Và kia là chú bé ướ ững trên ng trâu th sáo, hai chân đung đa theo chân trâu và đi nh đng đnh trên đng làng. ướ ườT đn, hình nh nhà nào cũng đi t, có khi ngày ph đi ch đn vài t. Lúc thì mua ượ ấqu a, lúc thì đi áo i, giày dép cho tr th vì mà nh ng phiên ch bao gi cũng đông ờkhách. tr a, ch càng đông vui p, nh ngày i. Ti ng ng i, ti ng đng xe hòa vào ườ ộnhau nên âm thanh náo nhi t, ã. đã đn n.ạ Trên đng tr em nh mu nán thêm chút ng nh ng đông vui khi xuân ườ ượv đn. Hai bên đng, nh dang đi khác. nh dang trút nh ng gì cũ kĩ trong năm ườ ểđón ng đang mùa xuân i. ớT bu sum gia đình: Gia đình luôn là cho ta nh ng nh phúc ng ngào và tuy nh t. đó Ởkhông có c, không có tranh giành mà đó là hi sinh nh ng nh n, là không gian yêu ườ ộth ng ta. Cu ng cũng nh công vi khi cho gia đình không th gũi nhau. Gia đình tôi cũng y, ươ ậng ngoài ng trong nam vì th cho nên bu sum gia đình. Bu sum đó chính ườ ườ ọlà ngày truy n.ế ềĐó là ngày nguyên đán khi nh ng công vi đc thúc và gác sang bên, ng tr đoàn ượ ườ ụbên gia đình. Ngày chính là kho ng th gian cho chúng ta tr ngu chôn rau ốth ng cho ông bà và đón cái cúng trong tình yêu th ng gia đình. Và gia đình tôi cũng ươ ươ ủth khi đn gia đình tôi th ng sum vào ngày mùng ba vì khi đó là kho ng th gian đp cho ườ ẹvà thu ti n. Khi mùng mùng hai ng đi ch thì mùng ba là ngày sum gia đình.ậ ườ Cô chú tôi mi nam bay ra đoàn nh ng bác bác dâu xa cũng tr trong ngày này. ềNhà tôi tuy xa nhau th nh ng đn ngày sum đoàn thì ch th thi ai bao gi Nh ng ng ườ ởxa không có ti bay thì nh ng ng có kinh khá thì giúp có th ườ ữc gia đình. Nào là mai là đào qu ng mang cành đào cành qu có th là không có quà ườ ểnh ng đc là vui i.ư ượ Nh ng đa nh anh ch em tôi trông th kháu kh nh đáng yêu. Nhìn chúng trong qu áo màu mè ầđón th là có không khí. nhà ba ng nào là xe i, nào là xe máy ng háo p, ườ ườ ậr ràng đi gia đình tôi vui khi th ng tr Th con cháu đy đàn ng vui nh có làộ ườ ườ ẽbà tôi. đi bà chăm chút ng ng con đa cháu.ủ ườ sum di ra th đm m, nh ng món ăn truy th ng đc tôi và các cô chú bày bi ượ ệth đp t. Ph thì xào nh ng món rau qu còn nh ng tr gia đình đm nhi ch th gà. ịCh ng ai ai th ng tay làm xong mâm cúng gia tiên và cu cùng là cùng nhau ăn ườ ốu ng nói chuy rôm đn tr chi u. Bánh Ch ng ông tôi gói xanh ai ăn cũng khen ngon, ướnh ng đa nhóc thì thi nhau ăn, chúng ng vì bình th ng chúng ch ng ch ăn y. có là ườ ẽdo có ng ăn thi hay là tình ng gia đình giúp chúng nó vui ăn cách ngon lành. ườ ảnhà ai tít t, ng câu chuy ăn nói. Lâu nh là nh ng ng đàn ông. ườ ườ ườ ọch ăn mà còn ph ng tr c, không bi bao nhiêu chén chai bia rót ra đt lên xu ng, ướ ượ ứnh th ng chúc nhau qua ng ly u. Nào là chúc lành, nào là an khang th nh ng, ườ ượ ượchúc gia đình ta nh phúc lâu dài. Khi nh ng chúc và nh ng câu chuy ng đi đu ăn và ơđng ng c.ứ ướ Sau khi xong gia đình lũ tr con ch ngoài sân nhau. Chúng nô đùa đu và ắch ng lì xì. Còn nh ng ông bà ng quây qu bên nhau ng ăn nh ng vi cờ ườ ướ ệlàm mình năm đã qua. Th đy bu sum gia đình tôi đn gi mà nh phúc nh th đy.ủ ấTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.