Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Sông hồng

c0b7da68afb9bb686798a7316748a5b1
Gửi bởi: [email protected] 27 tháng 3 2016 lúc 23:23:23 | Được cập nhật: 24 tháng 1 lúc 12:46:05 Kiểu file: DOC | Lượt xem: 426 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Sông ngSông hồng có màu ớc ặc biệt. Về mùa lũ, sông dữ dội, hung hãn, ớc sông rực nh son. Vào mùa thu, ớc sông phớt hồng nh ưhoa ào. Vào xuân, ớc hồng nh má ng ời thiếu nữ. ến mùa ông, sông trở lại hiền hoà và êm ềm.