Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

SOẠN VẬT LÝ 9 - Bài: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

9b36d75268e242a9e0ea15dfe0c53300
Gửi bởi: Yêu Doc24 24 tháng 6 2016 lúc 1:01:31 | Được cập nhật: 20 giờ trước (15:45:10) Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 575 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

SOẠN VẬT LÝ 9Bài: Màu sắc các vật dưới ánh sáng nắng và dưới ánhsáng màu- Khi nhìn thấy vật màu nào thì có ánh sáng màu đó đi từ vật đến mắt ta.- Vật màu trắng có khả năng tán xạ tất cả các ánh sáng màu.- Vật màu nào thì tán xạ mạnh ánh sáng màu đó, nhưng tán xạ kém ánh sáng các màu khác.- Vật màu đen không có khả năng tán xạ bất kì ánh sáng màu nào.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.