Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

SOẠN TOÁN LỚP 9 - BÀI: PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

fbb11603af6d1d79713e8149cb801132
Gửi bởi: Yêu Doc24 28 tháng 6 2016 lúc 16:55:08 | Được cập nhật: 13 tháng 4 lúc 16:25:31 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 553 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

SOẠN TOÁN LỚP 9BÀI: PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAITóm tắt lý thuyết:1. Phương trình trùng phương:- Phương trình trùng phương là phương trình có dạng:ax bx (a 0)-Giải phương trình trùng phương ax bx (a 0)+ Đặt t, 0.+ Giải phương trình at bt 0.+ Với mỗi giá trị tìm được của t, lại giải phương trình t.2. Phương trình chứa ẩn mẫu thức:Khi giải phương trình chứa ẩn mẫu thức, ta làm như sau:Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình.Bước 2: Quy đồng mẫu thức hai vế rồi khử mẫu thức.Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được.Bước 4: Trong các giá trị tìm được của ẩn, loại các giá trị không thỏa mãn điều kiện xác định, các giá trị thỏa mãn điều kiện xác định là nghiệm của phương trình đã cho.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.