Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

SOẠN TOÁN LỚP 9 - BÀI: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b (a khác 0)

672ab4b0bfbefa3f44405b6eac1ef472
Gửi bởi: Yêu Doc24 28 tháng 6 2016 lúc 16:39 | Được cập nhật: 27 tháng 2 lúc 13:36 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 1122 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu