Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

SOẠN LÝ THUYẾT HÓA HỌC 11 . Bài: Sự điện li

987280a1eeab6e31167ed924caaaaa44
Gửi bởi: Yêu Doc24 19 tháng 6 2016 lúc 1:21 | Được cập nhật: 21 tháng 2 lúc 1:09 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 1814 | Lượt Download: 10 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

SOẠN LÝ THUYẾT HÓA HỌC 11Bài: Sự điện li1. Sự điện li là quá trình phân li các chất trong nước hoặc khi nóng chảy thành ion.2. Dung dịch (dd) dẫn điện được là do trong dung dịch của chúng có các hạt mang điện tích chuyển động tự do được gọi là các ion.3. Chất điện li là những chất khi tan trong nước phân li ra ion.Axit, bazơ, muối đều là những chất điện li.Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan phân li hoàn toàn.Các axit mạnh, bazơ mạnh và hầu hết các muối là chất điện li mạnh.Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước, số phân tử hòa tan phân li một phần, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.Các axit yếu, bazơ yếu và một số muối là chất điện li yếu.Chất không điện li là những chất khi tan trong nước không phân li ra ion.Ví dụ: Dung dịch đường, dung dịch rượu, ...4. Cân bằng điện li: Sự phân li của các chất điện li yếu là quá trình thuận nghịch. Khi tốc độ phân li của phân tử chất điện li (phản ứng thuận) bằng tốc độ kết hợp giữa các ion thành phân tử chất điện li (phản ứng nghịch) thì cân bằng của quá trình điện li được thiết lập.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.