Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Slide bài giảng Thực hành đo độ dài

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 16 tháng 1 2020 lúc 11:19 | Được cập nhật: 20 tháng 2 lúc 15:19 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 297 | Lượt Download: 1 | File size: 2.256384 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

......
cm cm
1dm 6cm = 16
......cm
1m 5cm = 105

Thứ hai ngày 04 tháng 11 năm 2019

Toán
Thực hành đo độ dài (Tiết 1)

Bài 1: Hãy vẽ các đoạn thẳng có độ dài được nêu ở
bảng sau:

Đoạn thẳng
AB
CD
EG

Độ dài
7cm
12 cm
1dm 2 cm

A

7cm

B

Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 7cm.
Cách vẽ 1:
- Đặt thước, kẻ một đoạn thẳng bắt đầu từ vạch ghi số 0
đến vạch ghi số 7.
- Nhấc thước ra, ghi chữ A và B ở hai đầu đoạn thẳng.
Ta có đoạn thẳng AB dài 7cm.

A

7cm

B

Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 7cm.
Cách vẽ 2:
- Dùng thước kẻ sẵn một đường thẳng. Lấy điểm A trùng
với vạch ghi số 0 và điểm B trùng với vạch ghi số 7.
- Nối 2 điểm với nhau, nhấc thước ra.
Ta có đoạn thẳng AB dài 7cm.

Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài 12cm.

C

12cm
D

Vẽ đoạn thẳng EG có độ dài 1dm 2cm.
- Đơn vị đo độ dài đoạn thẳng EG khác với đơn
vị đo độ dài đoạn thẳng CD ở điểm nào?

Đoạn thẳng EG có 2 đơn vị đo.
- 1dm2cm gồm bao nhiêu cm?

12 cm.

- Vậy độ dài đoạn thẳng CD và đoạn thẳng EG
như thế nào?
2đoạn thẳng bằng nhau.

Muốn vẽ 1 đoạn thẳng có độ dài cho trước
em vẽ như thế nào?
- Đặt thước, kẻ một đoạn thẳng bắt đầu từ vạch
ghi số 0, đến vạch ghi số đo độ dài cho trước, của
đoạn thẳng.
- Nhấc thước kẻ ra, ghi tên ở 2 đầu đoạn thẳng
mới vẽ.
- Ta được đoạn thẳng cần vẽ.

Bài 2: Thực hành
Đo độ dài rồi cho biết kết quả đo:
a) Chiều dài cái bút của em.
b) Chiều dài mép bàn học của em.
c) Chiều cao chân bàn học của em.

Một vài loại thước dùng để đo độ dài:

Thước thẳng

Một vài loại thước dùng để đo độ dài:

Thước dây

Bài 2: Thực hành
Đo độ dài rồi cho biết kết quả đo:
a) Chiều dài cái bút của em.

13cm

b) Đo độ dài mép bàn học của em .

X

b) Mép bàn học của em dài: 110cm.

c) Đo chiều cao chân bàn học của em .

c)Chân bàn
học của em
cao: 65cm.

Muốn đo độ dài 1 đồ vật ta làm
thế nào?
Áp sát thước vào vật cần đo, một
đầu ứng với vạch ghi số 0. Đầu kia
ứng với vạch ghi số nào, chính là
độ dài của đồ vật đó.

Bài 3: Ước lượng:
a) Bức tường lớp em cao khoảng bao nhiêu mét?
b) Chân tường lớp em dài khoảng bao nhiêu mét?

Thực hành nhóm 4
(2 phút)

Bài 3: Kết quả:
a) Bức tường lớp em cao:3m

.
b) Chân tường lớp em dài: 6 m 50 cm .

Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 7cm.
A

7cm

B

Cách vẽ 1:
- chữ A và B ở hai đầu đoạn thẳng. Đặt
thước, kẻ một đoạn thẳng bắt đầu từ vạch ghi
số 0 đến vạch ghi số 7.
- Nhấc thước ra, ghi
Ta có đoạn thẳng AB dài 7cm.