Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Slide bài giảng Phép cộng trong phạm vi 6

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 6 tháng 1 2020 lúc 12:48:22 | Được cập nhật: 4 tháng 10 lúc 5:53:34 Kiểu file: PPT | Lượt xem: 438 | Lượt Download: 1 | File size: 0.561664 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2018 Toán Phép cộng trong phạm vi 6 5+1=6 1+5=6 4+2=6 2+4=6 3+3=6 3+3= 6 Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2018 Toán Phép cộng trong phạm vi 6 5 + 1 = 6 1 + 5 = 6 4 + 2 = 6 2 + 4 = 6 3 + 3 = 6 Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2018 Toán Phép cộng trong phạm vi 6 5 + 1 = 6 1 + 5 = 6 4 + 2 = 6 2 + 4 = 6 3 + 3 = 6 Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2018 Toán Phép cộng trong phạm vi 6 5 + 1 = 6 1 + 5 = 6 4 + 2 = 6 2 + 4 = 6 3 + 3 = 6 Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2018 Toán Phép cộng trong phạm vi 6 5 + 1 = 6 1 + 5 = 6 4 + 2 = 6 2 + 4 = 6 3 + 3 = 6 Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2018 Toán Phép cộng trong phạm vi 6 Bài 1: Tính 5 2 + + 6 1 4 6 3 + 3 6 1 + 65 4 + 62 0 + 66 Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2018 Toán Phép cộng trong phạm vi 6 Bài 2: Tính 4+2= 6 2+4= 6 5+1= 6 1+5= 6 5+0= 5 0+5= 5 2+2= 4 3+3= 6 Toán Phép cộng trong phạm vi 6 Bài 4: Viết phép tính thích hợp 4 + 2 = 6 3 + 3 = 6 Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2018 Toán Phép cộng trong phạm vi 6 Bài 3: Tính 4+1+1= 6 3+2+1= 6 5+1+0= 6 4+0+2= 6 2+2+2= 6 3+3+0= 6