Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Slide bài giảng Phép cộng trong phạm vi 5

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 3 tháng 1 2020 lúc 15:21 | Được cập nhật: 22 tháng 2 lúc 18:45 Kiểu file: PPTX | Lượt xem: 303 | Lượt Download: 0 | File size: 1.876986 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5

Bốn
thêm
một
bằng
năm
Viết:

4+1=5

Bốn cộng một bằng năm

Một
thêm
bốn
bằng
năm
Viết:

1+4=5

Một cộng bốn bằng năm

4+1=5

1+4=5

4+1= 1+4

2+3=5
?
2+3= 3+2

3+2=5
?

4+ 1 = 5
1+4=5
2+ =5
3+ =5